Atgriešana un atcelšana

Mēs vēlamies, lai jūs būtu 100% apmierināti ar savu pasūtījumu, un mūsu mērķis ir nodrošināt, lai visi produkti, kas tiek piegādāti visiem klientiem, tiktu piegādāti nevainojamā stāvoklī. Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt savu pasūtījumu, neprasot samaksu par pasūtītajām precēm 14 dienu laikā pēc to iegādes (izņemot produktus, kas ātri bojājas, personalizētus produktus vai produktus, kuri ir norādīti kā neatgriežami).

Ja esat saņēmis savu pasūtījumu un neesat apmierināts ar kādu no pasūtītajiem produktiem, mēs labprāt atmaksāsim jums naudu vai apmainīsim produktus, ja jūs informēsiet mūs par savu nodomu atgriezt produktus 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas. Tomēr mēs atlīdzināsim tikai to preču atgriešanas izmaksas, kuras tika piegādātas kļūdas dēļ vai kuras bija bojātas vai bojātas.

Visi produkti mums ir jānosūta atpakaļ labā stāvoklī un oriģinālajā iepakojumā. Visas atmaksātās summas tiks izmaksātas 14 dienu laikā pēc atgrieztā(-o) produkta(-u) saņemšanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visas preces, kas tiek pārdotas vietnē Whisky Ambassador ir jaunas, un dažos gadījumos tās ir iegādātas izsolē. Produktu attēli tīmekļa vietnē ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie var precīzi neatspoguļot noliktavā esošo preci, jo īpaši attiecībā uz antīkiem un/vai vairs neizgatavojamiem produktiem, kas var nebūt 100 % perfektā stāvoklī. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka partiju numuri, vīnogu gadi un pudeļu pildīšanas datumi var mainīties. Ja tā notiks, mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs par to informētu pirms preces nosūtīšanas.

Ja prece tiek piegādāta bojāta vai bojāta, jums ir 30 dienu atteikuma tiesības, kas sākas no pasūtījuma datuma (attiecībā uz produktiem, kas ātri bojājas, šīs tiesības ir ierobežotas līdz derīguma termiņa beigām, ja tas ir agrāk). Papildu informāciju par to, kā rīkoties šādā gadījumā, skatiet sadaļā "Bojātas un nepareizas preces".

PREČU ATGRIEŠANA

Jūs esat atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar produktu atgriešanu mums, izņemot gadījumus, kad atgrieztās preces ir piegādātas kļūdas dēļ vai preces ir bojātas vai bojātas. Jūs esat atbildīgs arī par visu atgriežamo preču apdrošināšanu, jo mēs varam pret jums iesniegt prasību, ja jums tiktu nodarīti zaudējumi.

Lūdzu, sūtiet visas preces atpakaļ uz šādu adresi:

WORKBOX 69, Eresburgstrasse 24-29, 12103 Berlin, Germany

Lai nodrošinātu, ka produkti tiek saņemti nevainojamā stāvoklī un jūsu atgrieztie sūtījumi tiek ātri apstrādāti, lūdzam ievērot turpmāk minētos norādījumus:

1. Atgrieziet mums sava rēķina kopiju kopā ar precēm, kuras atgriežat, izceļot. Lūdzu, pie katras preces rēķinā norādiet tās daudzumu un atgriešanas iemeslu(-us). Varat arī lejupielādēt, izdrukāt un aizpildīt mūsu atgriešanas veidlapu un pievienot to sūtījumam*

2. Lūdzu, pārliecinieties, ka atgrieztā prece ir droši iepakota un noslēgta oriģinālajā iepakojumā, lai novērstu iespējamus bojājumus pārvadāšanas laikā, un pievienojiet aizpildītu rēķinu vai atgriešanas veidlapu

3. Piestipriniet atpakaļ sūtījuma etiķeti pie iepakojuma. Pārliecinieties, ka nav redzamas citas adreses etiķetes.

* lai apskatītu PDF dokumentus, datorā ir jābūt instalētai bezmaksas Adobe Acrobat Reader programmatūrai.

ATSAUKUMI

Visiem klientiem, kas nav biznesa klienti (t. i., tiem klientiem, kuri neiepērk preces pilnībā vai daļēji biznesa vajadzībām), ir tiesības atcelt līgumu ("Līgums"), ar kuru viņi no mums iegādājas preces ("Produkti"), vai attiecīgi atsaukt savu piedāvājumu iegādāties Produktu(-us) jebkurā laikā līdz četrpadsmit dienām no pasūtījuma veikšanas dienas ("Atcelšanas periods"), ja vien pasūtījumā nav iekļauti produkti, kas ir personalizēti, vai ja mēs neesam norādījuši, ka produkti nav atgriežami.

Lai atceltu savu pasūtījumu, jums par to rakstiski jāinformē mūs pirms atcelšanas termiņa beigām. Ja esat jau saņēmis pasūtījumu, jums ir jānosūta atpakaļ mums izstrādājums(-i). Ja vien atgriežamās preces nav piegādātas kļūdas dēļ vai preces nav bojātas vai bojātas, jums būs jāsedz visas ar preces(-u) atgriešanu saistītās izmaksas un būsiet atbildīgs(-a) par preces(-u) bojājumiem līdz brīdim, kad mēs apstiprināsim preces saņemšanu. Tādēļ jums jānodrošina, ka izstrādājums(-i) ir atbilstoši apdrošināts(-i). Jums ir juridiska atbildība glabāt produktu(-us) savā īpašumā un pienācīgi rūpēties par tiem līdz brīdim, kad tos atdodat mums. Ja izstrādājumam(-iem) ir bojājumu vai manipulāciju pazīmes, mums var būt tiesības pret jums pieprasīt kompensāciju. Mēs paturam tiesības organizēt produkta(-u) savākšanu uz jūsu rēķina, ja 30 dienu laikā pēc jūsu paziņojuma par atteikumu neesat atdevis produktu(-us).

IZMAIŅAS JŪSU PASŪTĪJUMĀ

Ja vēlaties grozīt savu pasūtījumu, jūs varat to izdarīt, ja neesat saņēmis no mums e-pastu, kas apstiprina, ka jūsu pasūtījums ir apstrādāts.

Lai mainītu savu pasūtījumu, lūdzu, skatiet sadaļas Palīdzība un atbalsts sadaļu Ar pasūtījumu saistīti jautājumi.

APMAIŅA UN ATGRIEŠANA

Mēs labprāt apmainām produktu(-us) neatkarīgi no iemesla, ja vien mēs esam informēti par jūsu nodomu atgriezt produktu(-us) septiņu darba dienu laikā pēc preču piegādes un ja jūs piekrītat segt preces atgriešanas izmaksas un apdrošināšanu, ja nepieciešams. Pilna naudas atmaksa tiks piešķirta tikai tad, ja preces tiks saņemtas tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika nosūtītas no mums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs apmaināt preci, kuras vērtība ir lielāka par aizstājējpreces vērtību, mēs atmaksāsim starpību, izmantojot jūsu sākotnējo maksājuma metodi.

Ja jūs apmaināt produktu, kura vērtība ir mazāka par aizstājējprodukta vērtību, būs jāveic papildu maksājums.

Apmainot produktu, jums būs jāmaksā jauna nosūtīšanas un apstrādes maksa. Lūdzu, saglabājiet rēķina oriģinālu, jo tas var tikt pieprasīts kā pirkuma apliecinājums. Mēs izrakstīsim rēķinu jūsu kredītkartei par jauno preci un apstrādāsim jūsu kredītu par atgriezto preci, tiklīdz to saņemsim.