Vrácení a zrušení

Chceme, abyste byli se svou objednávkou stoprocentně spokojeni, a naším cílem je zajistit, aby všechny výrobky dodané všem zákazníkům dorazily v perfektním stavu. Máte právo svou objednávku kdykoli zrušit, aniž by vám byl účtován poplatek za objednané zboží, a to do 14 dnů od zakoupení (s výjimkou výrobků podléhajících rychlé zkáze, personalizovaných výrobků nebo výrobků, u nichž bylo uvedeno, že je nelze vrátit).

Pokud jste obdrželi svou objednávku a nejste spokojeni s některým z objednaných výrobků, rádi vám vrátíme peníze nebo výrobky vyměníme za předpokladu, že nás o svém záměru vrátit výrobky informujete do 14 dnů ode dne doručení objednávky. Náklady na vrácení zboží však uhradíme pouze v případě, že bylo doručeno omylem nebo bylo poškozeno či vadné.

Veškeré výrobky nám musí být vráceny v dobrém stavu a v původním obalu. Všechny náhrady budou vyplaceny do 14 dnů od obdržení vráceného výrobku (výrobků).

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny položky k prodeji na Whisky Ambassador jsou nové a v některých případech byly zakoupeny v aukci. Obrázky výrobků na webových stránkách jsou určeny pouze pro ilustrační účely a nemusí přesně odpovídat stavu zboží na skladě, zejména u starožitných a/nebo již nevyráběných výrobků, které nemusí být ve 100% bezvadném stavu. Upozorňujeme také, že čísla šarží, ročníky a data stáčení se mohou měnit. Pokud se tak stane, budeme se snažit vás o tom informovat ještě před odesláním položky.

Pokud je zboží dodáno v chybném nebo poškozeném stavu, máte 30denní právo na odmítnutí, které začíná běžet od data objednání (u produktů podléhajících rychlé zkáze je tato lhůta omezena datem minimální trvanlivosti, pokud nastane dříve). Další informace o tom, jak v tomto případě postupovat, naleznete v části Poškozené a chybné zboží.

VRACENÍ ZBOŽÍ

Náklady na vrácení výrobků nám hradíte vy, pokud nám vracené zboží nebylo dodáno omylem nebo pokud nebylo poškozeno či vadné. Jste také zodpovědní za pojištění všech vrácených výrobků, protože v případě vzniku škody bychom mohli uplatnit nárok na náhradu škody vůči vám.

Veškeré zboží prosím vraťte na následující adresu:

WORKBOX 69, Eresburgstrasse 24-29, 12103 Berlin, Germany

Při všech vráceních prosím postupujte podle následujících pokynů, abyste zajistili, že výrobky obdržíte v bezvadném stavu a vaše vrácení bude moci být rychle zpracováno:

1. Vraťte nám kopii faktury se zvýrazněným zbožím, které vracíte. U každé položky na faktuře uveďte množství a důvod (důvody) vrácení. Případně si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit náš formulář pro vrácení zboží a přiložit jej k zásilce*

2. Dbejte na to, abyste vrácené zboží bezpečně zabalili a uzavřeli v původním obalu, abyste zabránili jeho případnému poškození během přepravy, a přiložte vyplněnou fakturu nebo formulář pro vrácení zboží

3. Na obal připevněte štítek pro vrácení zboží. Ujistěte se, že nejsou uvedeny žádné další adresní štítky.

* pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF musíte mít v počítači nainstalovaný bezplatný software Adobe Acrobat Reader.

STORNO

Všichni zákazníci, kteří nejsou podnikateli (tj. zákazníci, kteří nenakupují zcela nebo zčásti pro podnikatelské účely), mají právo kdykoli do čtrnácti dnů ode dne odeslání objednávky (dále jen "lhůta pro odstoupení od smlouvy"), v rámci které od nás nakupují zboží (dále jen "výrobky"), nebo případně odstoupit od své nabídky na nákup výrobku (výrobků), pokud objednávka neobsahuje výrobky, které byly personalizovány, nebo pokud jsme u těchto výrobků neuvedli, že je nelze vrátit.

Chcete-li svou objednávku zrušit, musíte nás o tom písemně informovat před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud jste již objednávku převzali, měli byste nám výrobek (výrobky) vrátit. Pokud vrácené zboží nebylo dodáno omylem nebo nebylo poškozeno či vadné, nesete veškeré náklady na vrácení výrobku (výrobků) a nesete odpovědnost za případné poškození výrobku (výrobků), dokud nepotvrdíme jejich přijetí. Proto byste měli zajistit, aby byl(y) výrobek(y) řádně pojištěn(y). Máte právní odpovědnost za to, že budete mít výrobek (výrobky) ve svém držení a budete se o ně přiměřeně starat, dokud nám je nevrátíte. Pokud by výrobek(y) vykazoval(y) známky poškození nebo manipulace, můžeme mít vůči vám nárok na náhradu škody. Vyhrazujeme si právo zajistit vyzvednutí výrobku (výrobků) na vaše náklady v případě, že výrobek (výrobky) nevrátíte do 30 dnů od oznámení o zrušení smlouvy.

ZMĚNY VAŠÍ OBJEDNÁVKY

Pokud si přejete změnit svou objednávku, můžete tak učinit, pokud jste od nás neobdrželi e-mail potvrzující, že vaše objednávka byla zpracována.

Chcete-li změnit objednávku, podívejte se na dotazy týkající se objednávky v sekci Nápověda a podpora.

VÝMĚNY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Rádi vám vyměníme výrobek (výrobky) z jakéhokoli důvodu, pokud nás o svém záměru vrátit výrobek (výrobky) informujete do sedmi pracovních dnů od doručení zboží a pokud souhlasíte s náklady na vrácení zboží a případně s pojištěním. Plná náhrada bude poskytnuta pouze v případě, že zboží obdržíte ve stejném stavu, v jakém jsme jej odeslali.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud vyměňujete výrobek, jehož hodnota je vyšší než hodnota náhradního výrobku, vrátíme vám rozdíl prostřednictvím vašeho původního způsobu platby.

Pokud vyměňujete výrobek, jehož hodnota je nižší než hodnota náhradního výrobku, bude vyžadována další platba.

Při výměně výrobku budete povinni uhradit nový poplatek za dopravu a manipulaci. Uschovejte si prosím původní fakturu, protože může být požadována jako doklad o nákupu. Nové zboží vám vyúčtujeme na vaši kreditní kartu a kredit za vrácené zboží zpracujeme, jakmile jej obdržíme.