Terminai ir sąlygos

1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

Šios sąlygos yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai arba juridinio asmens vardu (toliau - jūs) ir Whisky Ambassador, veikiančios kaip Whisky Ambassador ("Whisky Ambassador", "mes", "mus" arba "mūsų") dėl jūsų prieigos prie https://viskit.eu svetainės ir naudojimosi ja, taip pat bet kuria kita žiniasklaidos forma, žiniasklaidos kanalu, mobiliąja svetaine ar mobiliąja programėle, susijusia, susieta ar kitaip su ja susieta (toliau kartu - "Svetainė").

Jūs sutinkate, kad lankydamiesi Svetainėje perskaitėte, supratote ir sutikote laikytis visų šių Naudojimo sąlygų. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, JUMS AIŠKIAI DRAUDŽIAMA NAUDOTIS SVETAINE IR PRIVALOTE NEDELSDAMI NUTRAUKTI JOS NAUDOJIMĄ.

Papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie kartais gali būti skelbiami Svetainėje, aiškiai įtraukiami į šią Sutartį kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra laikas nuo laiko keisti ar modifikuoti šias naudojimo sąlygas. Apie bet kokius pakeitimus jus įspėsime atnaujindami šių Naudojimo sąlygų "Paskutinio atnaujinimo" datą, o jūs atsisakote bet kokios teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Įsitikinkite, kad kiekvieną kartą naudodamiesi mūsų Svetaine pasitikrinate taikomas Sąlygas, kad suprastumėte, kurios Sąlygos taikomos.

Jums bus taikomi ir bus laikoma, kad jūs susipažinote ir sutikote su bet kokių patikslintų Naudojimo sąlygų pakeitimais, jei toliau naudositės Svetaine po to, kai tokios patikslintos Naudojimo sąlygos bus paskelbtos.

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl to mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai tokioje jurisdikcijoje ar šalyje. Todėl asmenys, kurie nusprendžia pasiekti Svetainę iš kitų vietovių, tai daro savo iniciatyva ir tik jie patys atsako už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek vietos įstatymai yra taikomi.

2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų nuosavybė, o visas Svetainėje esantis pirminis kodas, duomenų bazės, funkcionalumas, programinė įranga, svetainės dizainas, garso ir vaizdo įrašai, tekstas, nuotraukos ir grafika (toliau kartu - "Turinys") ir joje esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (toliau - "Ženklai") priklauso mums arba yra mūsų kontroliuojami, arba mums licencijuoti, ir yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų bei įvairių kitų Vokietijos intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymų, tarptautinių autorių teisių įstatymų ir tarptautinių konvencijų.

Turinys ir Ženklai Svetainėje pateikiami "Tokie, kokie yra", tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose naudojimo sąlygose, be mūsų aiškaus išankstinio raštiško leidimo negalima kopijuoti, atgaminti, kaupti, pakartotinai publikuoti, įkelti, skelbti, viešai rodyti, koduoti, versti, perduoti, platinti, parduoti, licencijuoti ar kitaip naudoti bet kokiais komerciniais tikslais jokios Svetainės dalies ir jokio Turinio ar Ženklų.

Jei turite teisę naudotis Svetaine, jums suteikiama ribota licencija prieiti prie Svetainės ir ja naudotis bei atsisiųsti ar atsispausdinti bet kurios Turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Mes pasiliekame visas jums aiškiai nesuteiktas teises į Svetainę, Turinį ir Ženklus.

3. NAUDOTOJO PAREIŠKIMAI

Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (1) visa jūsų pateikta registracijos informacija bus teisinga, tiksli, aktuali ir išsami; (2) jūs palaikysite tokios informacijos tikslumą ir prireikus nedelsdami atnaujinsite tokią registracijos informaciją; (3) jūs turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų; (4) nesate nepilnametis jurisdikcijoje, kurioje gyvenate; (5) neprieisite prie Svetainės automatinėmis ar nežmogiškomis priemonėmis, nesvarbu, ar tai būtų botai, skriptai, ar kitaip; (6) nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir (7) naudodamiesi Svetaine nepažeisite jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, mes turime teisę sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio dabartinio ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

4. VARTOTOJO REGISTRACIJA

Jums gali tekti užsiregistruoti Svetainėje. Jūs sutinkate laikyti slaptažodį konfidencialiai ir esate atsakingi už visą savo paskyros ir slaptažodžio naudojimą. Pasiliekame teisę pašalinti, atšaukti arba pakeisti jūsų pasirinktą naudotojo vardą, jei savo nuožiūra nustatysime, kad toks naudotojo vardas yra netinkamas, nepadorus ar kitaip netinkamas.

5. PRODUKTAS

Mes dedame visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume Svetainėje pateikiamų gaminių spalvas, savybes, specifikacijas ir detales. Tačiau negarantuojame, kad gaminių spalvos, savybės, specifikacijos ir detalės bus tikslios, išsamios, patikimos, aktualios ar be kitų klaidų, o jūsų elektroninis ekranas gali netiksliai atspindėti tikrąsias gaminių spalvas ir detales. Visi produktai priklauso nuo jų prieinamumo, todėl negalime garantuoti, kad jų bus sandėlyje. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokių gaminių tiekimą dėl bet kokios priežasties. Visų gaminių kainos gali keistis.

Jei taikoma, pristatomosios dėžutės bus tiekiamos tik su buteliu, jei jos pavaizduotos gaminio nuotraukoje; atkreipkite dėmesį, kad pristatomosios dėžutės gali būti pakuojamos atskirai, kad būtų apsaugotos gabenant.

6. PIRKIMAS IR MOKĖJIMAS

Priimame šias mokėjimo formas:

Klarna

Giropay

Sofort

Visa

Mastercard

Jūs sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkimus, atliekamus per Svetainę. Taip pat sutinkate nedelsiant atnaujinti paskyros ir mokėjimo informaciją, įskaitant el. pašto adresą, mokėjimo būdą ir mokėjimo kortelės galiojimo datą, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti. PVM ir bet kokie atitinkami pardavimo mokesčiai bei muitai bus pridedami prie pirkinių kainos, jei manome, kad to reikia. Kainas galime keisti bet kuriuo metu. Visi mokėjimai atliekami eurais, nebent pasirenkama kita valiuta.

Sutinkate mokėti visus mokesčius pagal tuo metu galiojančias pirkinių kainas ir visus taikomus siuntimo mokesčius, o pateikdami užsakymą leidžiate mums iš jūsų pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo išskaičiuoti visas tokias sumas. Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas ar klaidas kainodaroje, net jei jau paprašėme arba gavome mokėjimą.

Mes pasiliekame teisę atsisakyti priimti bet kokį per Svetainę pateiktą užsakymą. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui įsigyjamų prekių kiekį. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kliento paskyrą, tą patį mokėjimo būdą ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitos išrašymo arba pristatymo adresas. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuožiūra, atrodo kaip pateikti prekiautojų, perpardavinėtojų ar platintojų.

7. GRĄŽINIMO IR (ARBA) PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

Prieš pirkdami perskaitykite mūsų grąžinimo politiką, paskelbtą Svetainėje.

8. DRAUDŽIAMA VEIKLA

Negalite naudotis Svetaine ir naudotis ja jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriais mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine. Svetainės negalima naudoti jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kuriuos mes konkrečiai patvirtinome ar patvirtinome.

Kaip Svetainės naudotojas, jūs sutinkate:

Sistemingai rinkti duomenų ar kito turinio iš Svetainės, kad tiesiogiai ar netiesiogiai sukurtumėte ar sudarytumėte rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be mūsų raštiško leidimo.

Apgaudinėti, sukčiauti ar klaidinti mus ir kitus naudotojus, ypač bandant sužinoti slaptą paskyros informaciją, pavyzdžiui, naudotojo slaptažodžius.

Apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su saugumu susijusioms Svetainės funkcijoms, įskaitant funkcijas, neleidžiančias ar ribojančias bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba užtikrinančias Svetainės ir (arba) joje esančio Turinio naudojimo apribojimus.

Žeminti, menkinti ar kitaip kenkti, mūsų nuomone, mums ir (arba) Svetainei.

Naudoti bet kokią iš Svetainės gautą informaciją siekiant priekabiauti, įžeidinėti ar kenkti kitam asmeniui.

Netinkamai naudotis mūsų pagalbos tarnybomis arba teikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.

Naudotis Svetaine nesilaikant jokių galiojančių įstatymų ar taisyklių.

Neleistinai įrėminti Svetainę arba daryti nuorodas į ją.

Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant pernelyg didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir nepageidaujamų laiškų siuntimą (nuolatinį besikartojančio teksto skelbimą), kuri trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Svetaine ir ja mėgautis arba modifikuoja, sutrikdo, trikdo, keičia ar trukdo naudotis Svetaine, jos savybėmis, funkcijomis, veikimu ar priežiūra.

Automatiškai naudotis sistema, pavyzdžiui, siųsti komentarus ar pranešimus naudojant skriptus arba naudoti duomenų gavybos, robotų ar panašius duomenų rinkimo ir išgavimo įrankius.

Ištrinti autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių užrašą iš bet kokio Turinio.

Bandyti apsimesti kitu naudotoju ar asmeniu arba naudoti kito naudotojo vardą.

Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant, bet neapsiribojant, aiškius grafikos mainų formatus ("gif"), 1×1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus "šnipinėjimo programine įranga", "pasyviais rinkimo mechanizmais" arba "pcms").

Trukdyti, trikdyti ar sudaryti nepagrįstą naštą Svetainei arba prie Svetainės prijungtiems tinklams ar paslaugoms.

Priekabiauti, erzinti, gąsdinti ar grasinti bet kuriam iš mūsų darbuotojų ar agentų, dalyvaujančių teikiant jums bet kurią Svetainės dalį.

Bandyti apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią ar apriboti prieigą prie Svetainės ar bet kurios jos dalies.

Kopijuoti ar pritaikyti Svetainės programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, Flash, PHP, HTML, JavaScript ar kitą kodą.

Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, dešifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar iš naujo kurti bet kokią programinę įrangą, kuri sudaro Svetainę arba bet kokiu būdu sudaro jos dalį.

Išskyrus atvejus, kai tai gali būti standartinės paieškos sistemos ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, naudoti, paleisti, kurti ar platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį vorą, robotą, sukčiavimo įrankį, skreperį ar neprisijungusį skaitytuvą, kuris patenka į Svetainę, arba naudoti ar paleisti bet kokį neleistiną scenarijų ar kitą programinę įrangą.

Naudotis pirkimo agentu arba pirkimo tarpininku, kad Svetainėje būtų galima pirkti.

Naudotis Svetaine be leidimo, įskaitant naudotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus arba automatizuotomis priemonėmis ar prisidengiant melagingais duomenimis kurti naudotojų paskyras.

Naudoti Svetainę siekiant konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Svetainę ir (arba) Turinį bet kokiems pajamas generuojantiems veiksmams ar komercinei veiklai.

Naudoti Svetainę prekėms ir paslaugoms reklamuoti arba siūlyti jas parduoti.

Parduoti ar kitaip perduoti savo profilį.

9. PARDAVIMO AMŽIAUS APRIBOJIMAI

Jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama pirkti ar bandyti pirkti alkoholį, o vyresniems nei 18 metų asmenims draudžiama pirkti ar bandyti pirkti alkoholį jaunesniems nei 18 metų asmenims. Svetainė skirta naudotojams, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Norėdami įsigyti alkoholio produktų iš Svetainės, turite būti ne jaunesni nei 18 metų ir nepirkti produktų jaunesniems nei 18 metų asmenims. Taip pat turite būti sulaukę amžiaus, leidžiančio įsigyti alkoholio toje šalyje, kurioje esate užsakymo pateikimo metu, o asmuo, kuriam siunčiamas užsakymas, turi būti sulaukęs amžiaus, leidžiančio įsigyti alkoholio toje šalyje, į kurią siunčiamas užsakymas.

Pateikdami užsakymą sutinkate, kad jūs arba kitas pilnametis asmuo, turintis teisę įsigyti alkoholio, galės pasirašyti už siuntinį. Jei nėra tinkamo suaugusiojo, prisiimate visą atsakomybę už tai, kad pristatymą ar atsiėmimą perorganizuosite su atitinkamu kurjeriu.

10. NAUDOTOJŲ SUKURTOS PASTABOS

Svetainėje galite būti kviečiami bendrauti, prisidėti ar dalyvauti tinklaraščiuose, pranešimų lentose, internetiniuose forumuose ir kitose funkcijose, taip pat jums gali būti suteikta galimybė kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, skelbti, platinti ar transliuoti turinį ir medžiagą mums arba Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, rašinius, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus, asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (toliau kartu - "Įnašai"). Įnašus gali matyti kiti Svetainės ir "Marketplace Offerings" naudotojai bei trečiųjų šalių interneto svetainėse. Todėl visi jūsų perduoti Įnašai gali būti laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Kurdami ar pateikdami bet kokius Įnašus, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

Jūsų Įnašų kūrimas, platinimas, perdavimas, viešas rodymas ar atlikimas, prieiga prie jų, atsisiuntimas ar kopijavimas nepažeidžia ir nepažeis jokios trečiosios šalies nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar moralinių teisių.

Jūs esate kūrėjas ir savininkas arba turite reikiamas licencijas, teises, sutikimus, išleidimus ir leidimus naudoti ir leisti mums, Svetainei ir kitiems Svetainės naudotojams naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Naudojimosi sąlygose numatytu būdu.

Turite raštišką kiekvieno jūsų Įnašuose esančio identifikuojamo asmens sutikimą, leidimą ir (arba) leidimą naudoti kiekvieno tokio identifikuojamo asmens vardą ar atvaizdą, kad būtų galima įtraukti ir naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Naudojimo sąlygose numatytu būdu.

Jūsų Įnašai nėra melagingi, netikslūs ar klaidinantys.

Jūsų Įnašai nėra neprašyta ar neleistina reklama, reklaminė medžiaga, piramidinės schemos, grandininiai laiškai, nepageidaujami elektroniniai laiškai, masiniai laiškai ar kitokio pobūdžio prašymai.

Jūsų Įnašai nėra nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nešvankūs, smurtiniai, priekabūs, šmeižikiški, šmeižikiški ar kitaip smerktini (kaip nustatėme mes).

Jūsų įrašuose niekas nėra išjuokiamas, pašiepiamas, menkinamas, bauginamas ar įžeidinėjamas.

Jūsų Įnašai nenaudojami priekabiauti ar grasinti (teisine šių sąvokų prasme) kitiems asmenims ir skatinti smurtą prieš konkretų asmenį ar žmonių grupę.

Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, taisyklių ar reglamentų.

Jūsų Įnašai nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.

Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, susijusių su vaikų pornografija ar kitaip skirtų nepilnamečių sveikatai ar gerovei apsaugoti;

Jūsų Įnašuose nėra jokių įžeidžiančių komentarų, susijusių su rase, nacionaline kilme, lytimi, lytine orientacija ar fizine negalia.

Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių kitų šių Naudojimo sąlygų nuostatų arba galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų, taip pat nepateikia nuorodų į medžiagą, kuri pažeidžia šias Naudojimo sąlygas.

Bet koks naudojimasis Svetaine ar "Marketplace" pasiūlymais pažeidžiant tai, kas išdėstyta pirmiau, pažeidžia šias Naudojimo sąlygas ir, be kita ko, gali lemti jūsų teisių naudotis Svetaine ir "Marketplace" pasiūlymais nutraukimą ar sustabdymą.

11. ĮNAŠO LICENCIJA

Skelbdami savo Įnašus bet kurioje Svetainės dalyje, jūs automatiškai suteikiate, o jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę suteikti mums neribotą, neribotą, neatšaukiamą, nuolatinę, neišimtinę, perleidžiamą, neatlygintiną, visiškai apmokamą, visame pasaulyje galiojančią teisę ir licenciją talpinti, naudoti, kopijuoti, atkurti, atskleisti, parduoti, perparduoti, skelbti, transliuoti, retransliuoti, archyvuoti, saugoti, talpyklose, viešai atlikti, viešai rodyti, performatuoti, versti, perduoti, daryti ištraukas (visas ar iš dalies) ir platinti tokius Įnašus (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų atvaizdą ir balsą) bet kokiu komerciniu, reklaminiu ar kitokiu tikslu, taip pat rengti išvestinius tokių Įnašų kūrinius arba įtraukti juos į kitus kūrinius, suteikti ir leisti sublicencijas. Naudoti ir platinti galima bet kokiais žiniasklaidos formatais ir bet kokiais žiniasklaidos kanalais.

Ši licencija bus taikoma bet kokia dabar žinoma ar vėliau sukurta forma, laikmenomis ar technologijomis ir apima jūsų vardo, įmonės pavadinimo ir franšizės pavadinimo, jei taikytina, bei bet kokių jūsų pateiktų prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų, logotipų ir asmeninių bei komercinių atvaizdų naudojimą. Atsisakote visų moralinių teisių į savo Įnašus ir garantuojate, kad moralinės teisės į jūsų Įnašus nebuvo pareikštos kitais būdais.

Mes nepretenduojame į jokią jūsų Įnašų nuosavybę. Jūs išlaikote visišką nuosavybės teisę į visus savo Įrašus ir bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises, susijusias su jūsų Įrašais. Mes nesame atsakingi už jokius jūsų Įnašuose esančius teiginius ar pareiškimus, kuriuos pateikiate bet kurioje Svetainės srityje. Tik jūs atsakote už savo Įnašus Svetainėje ir aiškiai sutinkate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės bei susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš mus dėl jūsų Įnašų.

Mes turime teisę savo nuožiūra (1) redaguoti, redaguoti ar kitaip keisti bet kokius Įnašus; (2) perskirstyti bet kokius Įnašus, kad jie būtų patalpinti tinkamesnėse Svetainės vietose; ir (3) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties iš anksto patikrinti ar ištrinti bet kokius Įnašus be išankstinio įspėjimo. Mes neprivalome stebėti jūsų Įnašų.

12. APŽVALGŲ GAIRĖS

Svetainėje galime suteikti jums sričių, kuriose galite palikti atsiliepimus ar vertinimus. Skelbdami atsiliepimą, turite laikytis šių kriterijų: (2) jūsų atsiliepimuose neturėtų būti įžeidžiančių keiksmažodžių, užgaulios, rasistinės, įžeidžiančios ar neapykantą kurstančios kalbos; (3) jūsų atsiliepimuose neturėtų būti diskriminuojančių nuorodų dėl religijos, rasės, lyties, tautybės, amžiaus, šeiminės padėties, seksualinės orientacijos ar negalios; (4) jūsų atsiliepimuose neturėtų būti nuorodų į neteisėtą veiklą; (5) skelbdami neigiamus atsiliepimus neturėtumėte būti susiję su konkurentais; (6) neturėtumėte daryti išvadų dėl elgesio teisėtumo; (7) negalite skelbti jokių melagingų ar klaidinančių teiginių; ir (8) negalite organizuoti kampanijos, skatinančios kitus skelbti teigiamus ar neigiamus atsiliepimus.

Savo nuožiūra galime priimti, atmesti arba pašalinti atsiliepimus. Mes visiškai neprivalome tikrinti atsiliepimų ar juos ištrinti, net jei kas nors mano, kad atsiliepimai yra nepriimtini ar netikslūs. Atsiliepimų mes nepatvirtiname ir jie nebūtinai atspindi mūsų ar bet kurių mūsų filialų ar partnerių nuomonę. Mes neprisiimame atsakomybės už jokią apžvalgą ar bet kokias pretenzijas, įsipareigojimus ar nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios apžvalgos. Paskelbdami apžvalgą, suteikiate mums nuolatinę, neišimtinę, pasaulinę, nemokamą, visiškai apmokėtą, perleidžiamą ir sublicencijuojamą teisę ir licenciją atgaminti, keisti, versti, perduoti bet kokiomis priemonėmis, rodyti, atlikti ir (arba) platinti visą su apžvalga susijusį turinį.

13. SUBMISIJOS

Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie jūsų mums pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita informacija, susijusi su Svetaine ar "Marketplace" pasiūlymais (toliau - Pateiktys), yra nekonfidencialūs ir tampa mūsų nuosavybe. Mums priklauso išimtinės teisės, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir mes turime teisę neribotai naudoti ir platinti šiuos Pateiktus duomenis bet kokiu teisėtu tikslu, komerciniu ar kitu, be jokio patvirtinimo ar kompensacijos jums. Jūs atsisakote visų moralinių teisių į bet kokius tokius Pateiktus duomenis ir garantuojate, kad bet kokie tokie Pateikti duomenys yra jūsų originalas arba kad turite teisę pateikti tokius Pateiktus duomenis. Jūs sutinkate, kad neturėsite jokių regreso teisių į mus dėl bet kokio tariamo ar faktinio jūsų Pateiktų duomenų nuosavybės teisių pažeidimo ar neteisėto pasisavinimo.

14. TREČIOSIOS ŠALIES SVETAINĖ IR TURINYS

Svetainėje gali būti (arba jums gali būti siunčiamos per Svetainę ar Rinkos pasiūlymus) nuorodos į kitas svetaines (toliau - Trečiųjų šalių svetainės), taip pat straipsniai, nuotraukos, tekstas, grafika, paveikslai, dizainas, muzika, garsas, vaizdo įrašai, informacija, programos, programinė įranga ir kitas turinys ar daiktai, priklausantys trečiosioms šalims arba kilę iš trečiųjų šalių (toliau - Trečiųjų šalių turinys). Tokių Trečiųjų šalių svetainių ir Trečiųjų šalių turinio mes netyrinėjame, nestebime ir netikriname, ar jie yra tikslūs, tinkami ar išsamūs, ir neatsakome už jokias Trečiųjų šalių svetaines, prie kurių galima prisijungti per Svetainę, ar bet kokį Trečiųjų šalių turinį, kuris skelbiamas, pasiekiamas ar įdiegiamas iš Svetainės, įskaitant Trečiųjų šalių svetainių ar Trečiųjų šalių turinio turinį, tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktiką ar kitą politiką. Trečiųjų šalių svetainių ar Trečiųjų šalių turinio įtraukimas, nuorodų į jas pateikimas, leidimas naudoti ar įdiegti nereiškia, kad mes jiems pritariame ar juos patvirtiname. Jei nuspręsite palikti Svetainę ir patekti į Trečiųjų šalių svetaines arba naudoti ar įdiegti bet kokį Trečiųjų šalių turinį, tai darysite savo rizika ir turėtumėte žinoti, kad šios Naudojimo sąlygos nebetaikomos. Turėtumėte peržiūrėti bet kurios svetainės, į kurią pereinate iš Svetainės, arba susijusios su bet kokiomis programomis, kurias naudojate ar diegiate iš Svetainės, taikytinas sąlygas ir politiką, įskaitant privatumo ir duomenų rinkimo praktiką. Bet kokie pirkiniai, kuriuos atliksite trečiųjų šalių svetainėse, bus atliekami kitose svetainėse ir iš kitų bendrovių, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius pirkinius, kurie yra išimtinai jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies reikalas. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes neremiame Trečiųjų šalių interneto svetainėse siūlomų produktų ar paslaugų, ir jūs privalote mums atleisti nuo bet kokios žalos, padarytos įsigijus tokius produktus ar paslaugas. Be to, privalote mums atleisti nuo bet kokių jūsų patirtų nuostolių ar jums padarytos žalos, susijusios su Trečiųjų šalių turiniu ar bet kokiu būdu atsiradusios dėl bet kokio Trečiųjų šalių turinio ar bet kokio kontakto su Trečiųjų šalių svetainėmis.

15. SVETAINĖS VALDYMAS

Pasiliekame teisę, bet ne pareigą: (2) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie, mūsų nuožiūra, pažeidžia įstatymus ar šias Naudojimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešti apie tokį naudotoją teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurį jūsų Įnašą ar bet kurią jo dalį; (4) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų, pranešimų ar atsakomybės pašalinti iš Svetainės ar kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba kaip nors apsunkina mūsų sistemas; ir (5) kitaip tvarkyti Svetainę taip, kad būtų apsaugotos mūsų teisės ir nuosavybė bei palengvintas tinkamas Svetainės ir "Marketplace" pasiūlymų veikimas.

16. PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Prašome susipažinti su mūsų privatumo politika: https://www.vikit.fi/customerservice/legal-privacy. Naudodamiesi Svetaine arba "Marketplace" pasiūlymais, sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias naudojimo sąlygas. Informuojame, kad Svetainė ir "Marketplace" pasiūlymai talpinami Vokietijoje. Jei prie Svetainės ar "Marketplace" pasiūlymų prisijungiate iš bet kurio kito pasaulio regiono, kuriame asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą reglamentuojantys įstatymai ar kiti reikalavimai skiriasi nuo Vokietijoje taikomų įstatymų, tuomet toliau naudodamiesi Svetaine perduodate savo duomenis į Vokietiją ir aiškiai sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi Vokietijoje.

17. AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAI

Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Jei manote, kad bet kokia Svetainėje ar per ją prieinama medžiaga pažeidžia jums priklausančias ar kontroliuojamas autorių teises, nedelsdami praneškite mums apie tai toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis (toliau - Pranešimas). Jūsų Pranešimo kopija bus išsiųsta asmeniui, paskelbusiam ar saugančiam Pranešime nurodytą medžiagą. Informuojame, kad pagal galiojančius įstatymus galite būti patraukti atsakomybėn dėl žalos atlyginimo, jei Pranešime pateiksite iš esmės klaidingą informaciją. Taigi, jei nesate tikri, kad Svetainėje esanti medžiaga ar nuorodos į ją pažeidžia jūsų autorių teises, pirmiausia turėtumėte apsvarstyti galimybę kreiptis į advokatą.

18. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

Šios Naudojimo sąlygos galioja, kol naudojatės Svetaine. NEAPRIBODAMI JOKIŲ KITŲ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ, PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA, BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS, UŽDRAUSTI PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS IR "MARKETPLACE" PASIŪLYMŲ IR NAUDOJIMĄSI JAIS (ĮSKAITANT TAM TIKRŲ IP ADRESŲ BLOKAVIMĄ) BET KURIAM ASMENIUI DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES ARBA BE PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, DĖL BET KOKIO ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE PATEIKTO PAREIŠKIMO, GARANTIJOS AR SUSITARIMO ARBA GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ AR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMO. SAVO NUOŽIŪRA BET KURIUO METU, BE ĮSPĖJIMO, GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄSI SVETAINE IR "MARKETPLACE" PASIŪLYMAIS AR DALYVAVIMĄ JUOSE ARBA IŠTRINTI JŪSŲ PASKYRĄ IR BET KOKĮ JŪSŲ PASKELBTĄ TURINĮ AR INFORMACIJĄ.

Jei dėl bet kokios priežasties nutrauksime arba sustabdysime jūsų paskyros galiojimą, jums draudžiama užsiregistruoti ir sukurti naują paskyrą savo vardu, išgalvotu ar pasiskolintu vardu arba bet kurios trečiosios šalies vardu, net jei veikiate trečiosios šalies vardu. Pasiliekame teisę ne tik nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyros veikimą, bet ir imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinį, baudžiamąjį ir teisminį žalos atlyginimą.

19. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAI

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo keisti, modifikuoti arba pašalinti Svetainės turinį. Tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios Svetainėje esančios informacijos. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti visų ar dalies "Marketplace" pasiūlymų teikimą. Mes nebūsime atsakingi jums ar trečiajai šaliai už bet kokį Svetainės ar "Marketplace" pasiūlymų modifikavimą, kainų pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

Negalime garantuoti, kad Svetainė ir "Marketplace" pasiūlymai bus prieinami visą laiką. Galime susidurti su aparatinės, programinės įrangos ar kitomis problemomis, arba mums gali tekti atlikti su Svetaine susijusią techninę priežiūrą, todėl gali atsirasti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, peržiūrėti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ar kitaip modifikuoti Svetainę ar "Marketplace" pasiūlymus be jūsų įspėjimo. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad negalite pasiekti Svetainės ar "Marketplace" pasiūlymų arba jais naudotis Svetainės ar "Marketplace" pasiūlymų prastovos ar nutraukimo metu. Jokia šių Naudojimo sąlygų nuostata nebus laikoma įpareigojančia mus prižiūrėti ir palaikyti Svetainę ar "Marketplace" pasiūlymus arba teikti su jais susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidinius.

20. GYVENAMOJI TEISĖ

Šios sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Vokietijos įstatymus, o Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių taikymas yra aiškiai atmestas. Jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES ir esate vartotojas, papildomai turite apsaugą, kurią jums suteikia privalomos jūsų gyvenamosios vietos šalies įstatymų nuostatos. Svetainė Whisky Ambasadorius ir jūs abu sutinkate paklusti neišimtinei Vokietijos teismų jurisdikcijai, o tai reiškia, kad ieškinį dėl vartotojų teisių apsaugos, susijusios su šiomis naudojimo sąlygomis, galite pareikšti Vokietijoje arba ES šalyje, kurioje gyvenate.

21. GINČŲ SPRENDIMAS

NEOFICIALIOS DERYBOS

Siekdamos pagreitinti bet kokio su šiomis Naudojimosi sąlygomis susijusio ginčo, nesutarimo ar pretenzijos (toliau kiekvienas "ginčas" ir kartu "Ginčai"), kuriuos keliate jūs arba mes (atskirai "Šalis" ir kartu "Šalys"), išsprendimą ir kontroliuoti išlaidas, Šalys susitaria pirmiausia bandyti neoficialiai derėtis dėl bet kokio ginčo (išskyrus toliau aiškiai nurodytus ginčus) ne trumpiau kaip trisdešimt (30) dienų prieš inicijuodamos arbitražą. Tokios neoficialios derybos pradedamos vienai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai.

PRIVALOMAS ARBITRAŽAS

Bet kokį ginčą, kylantį iš šios sutarties Šalių santykių, sprendžia vienas arbitras, kuris bus parinktas pagal Europos arbitražo teismo, priklausančio Europos arbitražo centrui, kurio būstinė yra Strasbūre, arbitražo ir vidaus taisykles, galiojančias prašymo dėl arbitražo pateikimo metu ir kurių priėmimas reiškia pritarimą šiai išlygai. Arbitražo vieta yra Vokietija. Arbitražo proceso kalba yra anglų kalba. Taikytinos materialinės teisės normos yra Vokietijos teisė.

IŠIMTYS

Šalys susitaria, kad arbitražo procese sprendžiamas tik individualus Šalių ginčas. Tiek, kiek leidžia įstatymai, a) arbitražas negali būti sujungtas su jokia kita byla; b) nėra teisės ar įgaliojimo bet kokį Ginčą nagrinėti arbitraže grupinio ieškinio pagrindu arba taikyti grupinio ieškinio procedūras; ir c) nėra teisės ar įgaliojimo bet kokį Ginčą iškelti tariamai atstovaujant plačiajai visuomenei ar kitiems asmenims.

NEOFICIALIŲ DERYBŲ IR ARBITRAŽO IŠIMTYS

Šalys susitaria, kad pirmiau nurodytos nuostatos dėl neoficialių derybų privalomo arbitražo netaikomos šiems ginčams: a) bet kokiems ginčams, kuriais siekiama įgyvendinti ar apsaugoti Šalies intelektinės nuosavybės teises arba kurie susiję su jų galiojimu; b) bet kokiems ginčams, susijusiems su įtarimais dėl vagystės, piratavimo, privatumo pažeidimo ar neteisėto naudojimo arba kylantiems dėl jų; ir c) bet kokiems reikalavimams dėl teismo uždraudimo. Jei ši nuostata bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, nė viena iš Šalių nesirinks arbitražo tvarka nagrinėti bet kokio Ginčo, patenkančio į tą šios nuostatos dalį, kuri pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, ir tokį Ginčą spręs kompetentingos jurisdikcijos teismas pirmiau nurodytuose jurisdikcijos teismuose, o Šalys sutinka paklusti to teismo asmeninei jurisdikcijai.

22. PATAISYMAI

Svetainėje gali būti tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su "Marketplace" pasiūlymais, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, keisti ar atnaujinti Svetainės informaciją.

23. ATSISAKYMAS

SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA IR KOKIA YRA PRIEINAMA. JŪS SUTINKATE, KAD SVETAINĖS PASLAUGOMIS NAUDOSITĖS SAVO RIZIKA. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAS, MES ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE IR JŪSŲ NAUDOJIMUSI JA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO. MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA BET KOKIŲ SU ŠIA SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ TURINIO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS (1) TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS AR NETIKSLUMUS, (2) BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENS SUŽALOJIMUS AR ŽALĄ TURTUI, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR JOS NAUDOJIMO, (3) BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS ASMENINĖS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS AR JOS NAUDOJIMĄ, (4) BET KOKIO PERDAVIMO Į SVETAINĘ AR IŠ JOS NUTRAUKIMO AR SUSTABDYMO, (5) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PANAŠIŲ DALYKŲ, KURIUOS Į SVETAINĘ AR PER JĄ GALI PERDUOTI BET KURI TREČIOJI ŠALIS, IR (ARBA) (6) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KOKIAME TURINYJE IR MEDŽIAGOJE ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL BET KOKIO TURINIO, PASKELBTO, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PER SVETAINĘ, NAUDOJIMO. MES NEGARANTUOJAME, NEPATVIRTINAME, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKĮ PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, REKLAMUOJAMĄ AR SIŪLOMĄ TREČIOSIOS ŠALIES PER SVETAINĘ, BET KOKIĄ HIPERSAITŲ SVETAINĘ ARBA BET KOKIĄ SVETAINĘ AR MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ, PATEIKIAMĄ REKLAMINIAME SKYDELYJE AR KITOJE REKLAMOJE, IR MES NEBŪSIME ŠALIS IR JOKIU BŪDU NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ BET KOKIO SANDORIO TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ STEBĖSENĄ. KAIP IR PIRKDAMI GAMINĮ AR PASLAUGĄ BET KOKIOJE TERPĖJE AR BET KOKIOJE APLINKOJE, TURĖTUMĖTE VADOVAUTIS SAVO GERIAUSIU SPRENDIMU IR PRIREIKUS ELGTIS ATSARGIAI.

24. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

JOKIU ATVEJU MES, MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEBUS ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ, PRARASTAS PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI SVETAINE, NET JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. NEPAISANT NIEKO PRIEŠINGO, MŪSŲ ATSAKOMYBĖ JUMS DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES IR NEPRIKLAUSOMAI NUO IEŠKINIO FORMOS, VISADA BUS APRIBOTA SUMA, KURIĄ SUMOKĖJOTE MUMS PER ŠEŠIS (6) MĖNESIUS IKI IEŠKINIO ATSIRADIMO. TAM TIKRŲ JAV VALSTIJŲ ĮSTATYMAI IR TARPTAUTINIAI ĮSTATYMAI NELEIDŽIA APRIBOTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA NETAIKYTI AR APRIBOTI TAM TIKRŲ NUOSTOLIŲ. JEI ŠIE ĮSTATYMAI TAIKOMI JUMS, KAI KURIE ARBA VISI PIRMIAU NURODYTI ATSISAKYMAI AR APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ.

25. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, atstovus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius ir išlaidas, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikia dėl (1) jūsų Įnašų; (2) Svetainės naudojimo; (3) šių Naudojimo sąlygų pažeidimo; (4) bet kokio jūsų pareiškimų ir garantijų, nurodytų šiose Naudojimo sąlygose, pažeidimo; (5) trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, pažeidimo; arba (6) bet kokio atviro žalingo veiksmo bet kurio kito Svetainės naudotojo, su kuriuo prisijungėte per Svetainę, atžvilgiu. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio privalote mums atlyginti žalą, o jūs sutinkate savo sąskaita bendradarbiauti su mumis ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad apie bet kokią tokią pretenziją, ieškinį ar procesą, kuriam taikomas šis žalos atlyginimas, jums praneštume vos apie jį sužinoję.

26. VARTOTOJO DUOMENYS

Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos perduodate į Svetainę, kad galėtume valdyti Svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Svetaine. Nors reguliariai atliekame įprastines duomenų atsargines kopijas, jūs esate atsakingi už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurios ėmėtės naudodamiesi Svetaine. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir jūs atsisakote bet kokios teisės pareikšti mums ieškinį dėl tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

27. ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI

Apsilankymas Svetainėje, el. laiškų siuntimas ir internetinių formų pildymas yra elektroniniai pranešimai. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir Svetainėje, atitiktų visus teisinius reikalavimus, kad toks pranešimas būtų rašytinis. SUTINKATE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI ELEKTRONINIAI PARAŠAI, SUTARTYS, UŽSAKYMAI IR KITI ĮRAŠAI, TAIP PAT KAD ELEKTRONINIU BŪDU BŪTŲ PRISTATOMI PRANEŠIMAI, TAISYKLĖS IR ĮRAŠAI APIE MŪSŲ AR PER SVETAINĘ INICIJUOTAS AR ĮVYKDYTAS OPERACIJAS. Šiuo dokumentu atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, reglamentus, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus, pagal kuriuos reikalaujama originalaus parašo, neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, taip pat mokėjimų ar kreditų suteikimo kitomis nei elektroninėmis priemonėmis.

28. EGIFT KORTELĖS SĄLYGOS

PIRKIMAS

Whisky Ambasadoriaus e. dovanų korteles galima įsigyti nurodytomis kainomis nuo 25 eurų iki ne daugiau kaip 1 000 eurų.

Įsigyti gali tik klientai, kuriems yra ne mažiau kaip 18 metų Whisky AmbassadoreGift Card.

E. dovanų kortelės pirkėjas turi įvesti visus savo atsiskaitymo duomenis. Pateikę ir apdoroję užsakymą, jie gaus užsakymo patvirtinimą el. paštu. Jie taip pat gaus patvirtinimą el. paštu, kai e. dovanų kortelė bus pristatyta gavėjui. Šiuose el. laiško patvirtinimuose bus nurodyti pristatymo duomenys ir e. dovanų kortelės vertė, bet ne kortelės numeris ar PIN kodas.

Jei e. dovanų kortelės gavėjo el. pašto adresas yra neteisingas, pirkėjas privalo apie tai pranešti Whisky Ambasadoriaus klientų aptarnavimo skyrių. Jei e. dovanų kortelė dar nebuvo išpirkta, ją anuliuosime ir iš naujo išduosime teisingu el. pašto adresu su kitu kortelės numeriu ir PIN kodu.

PRARADIMO RIZIKA

Praradimo rizika ir nuosavybės teisė į e. dovanų korteles pereina pirkėjui, kai e. dovanų kortelė elektroniniu būdu perduodama pirkėjui arba nurodytam gavėjui. Whisky Ambassador" neatsako, jei gavėjas negauna kurios nors "e. dovanų kortelės" arba ji prarandama, pavagiama, sunaikinama ar panaudojama be jūsų leidimo.

IŠGAVIMAS

E. dovanų kortelę galima iškeisti į bet kurį produktą, esantį https://viskit.eu

Norėdami išpirkti e. dovanų kortelę, internetinėje kasoje svetainėje https://viskit.eu turėsite įvesti 16 skaitmenų kortelės numerį ir aštuonių skaitmenų PIN kodą. Šis 16 skaitmenų kortelės numeris ir aštuonių skaitmenų PIN kodas bus nurodyti patvirtinimo el. laiške, kuris bus išsiųstas e. dovanų kortelės gavėjui.

Kai naudojate e. dovanų kortelę iš Whisky Ambassador, jūsų užsakymo suma bus išskaičiuota iš e. dovanų kortelės likučio. Jei jūsų užsakymo suma bus mažesnė už e. dovanų kortelės vertę, bet koks likutis bus paliktas kaip e. dovanų kortelės kreditas, kurį galėsite išleisti ateityje. Už likutį, likusį e. dovanų kortelėje, pinigai negrąžinami.

Informaciją apie likusį "eGift Card" likutį galite gauti apsilankę "Jūsų paskyroje" adresu https://viskit.eu

Jei pirkinys viršija "eGift Card" kortelės likutį, papildoma suma turi būti sumokėta bet kuriuo iš https://viskit.eu priimtinų mokėjimo būdų. Išperkant "eGift Card" netaikomi jokie mokesčiai.

Bet koks gaminio užsakymas, už kurį apmokama (visiškai ar iš dalies) naudojant Whisky "Ambassador eGift Card" kortele, yra atliekamas pagal mūsų mažmeninės prekybos sąlygas ir joms taikomos.

Vieno pirkimo metu klientai gali išpirkti tik vieną reklaminę e. dovanų kortelę, tačiau vieno pirkimo metu gali išpirkti kelias kitas e. dovanų korteles.

APRIBOJIMAI

Šią e. dovanų kortelę galima išpirkti tik internetu https://vikit.eu. e. dovanų kortelės negalima išpirkti Whisky Ambasadorių parduotuvėse, telefonu, paštu, laišku ar el. paštu.

Whisky Ambassador eGift Card nėra čekio garantija, kredito ar mokėjimo kortelė. Ji negali būti išperkama ar keičiama į grynuosius pinigus.

Whisky "Ambassador eGift" kortelės, įskaitant bet kokį nepanaudotą likutį, galioja 12 mėnesių nuo jų išdavimo gavėjui dienos.

Whisky "Ambassador" anuliuos "e. dovanų kortelės" vertę, jei iš pirkėjo banko ar kortelių bendrovės negausime mokėjimo už pirminį kortelės pirkimą. Gali būti imtasi tolesnių veiksmų, jei įtariama, kad kredito kortelė naudojama apgaulės būdu.

Jei už e. dovanų kortelę įsigyta prekė vėliau pakeičiama į pigesnę arba grąžinami pinigai, visi mokėtini pinigai bus pridėti prie e. dovanų kortelės likučio.

Grąžinamoji išmoka paprastai nebus grąžinama už įsigytą Whisky "Ambassador eGift Card". Tačiau, kaip numatyta Vartotojų sutarčių taisyklėse, jūsų teisė prašyti grąžinti pinigus už e. dovanų kortelę prasideda nuo užsakymo pateikimo momento iki 14 dienų po e. dovanų kortelės išsiuntimo gavėjui. Grąžinami pinigai gali būti grąžinami tik už tas e. dovanų korteles, kurių visa pirkimo vertė yra likusi. Grąžinti pinigus gali tik e. dovanų kortelės pirkėjas.

Grąžinti pinigus galime tik naudodami pradinį mokėjimo būdą ir į tą pačią mokėjimo sąskaitą.

Pasiliekame teisę atsisakyti grąžinti visą ar bet kurią dalį Whisky "Ambassador eGift Card", jei manome (veikdami pagrįstai, savo nuožiūra), kad prašymas grąžinti pinigus yra apgaulingas, yra apgaulingo sandorio dalis arba kitaip netinkamai atliktas.

Visi grąžinimai už prekes ar paslaugas, įsigytas su Whisky "Ambassador eGift Card" kortele, bus atliekami pagal Whisky "Ambassador" pinigų grąžinimo taisyklėmis. Tai neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

Pamestos ar pavogtos e. dovanų kortelės negali būti pakeistos. Jei praradote kortelės numerį ar PIN kodą arba ji buvo pavogta, kreipkitės į Whisky Ambassador klientų aptarnavimo skyrių. Jei e. dovanų kortelė dar nebuvo išpirkta, Whisky "Ambassador" anuliuos "e. dovanų kortelę ir iš naujo išduos ją gavėjui su kitu kortelės numeriu ir PIN kodu.

Jei susiduriate su sunkumais išperkant e. dovanų kortelę, kreipkitės į Whisky Ambassador klientų aptarnavimo skyriumi. Jei problemos nepavyksta išspręsti ir jei e. dovanų kortelė dar nebuvo išpirkta, Whisky "Ambassador" anuliuos "e. dovanų kortelę ir iš naujo išduos ją gavėjui su kitu kortelės numeriu ir PIN kodu.

eDovanų kortelės negali būti naudojamos kitoms eDovanų kortelėms įsigyti. eDovanų kortelės negali būti perparduodamos, perleidžiamos už vertę ar iškeičiamos į pinigus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Nepanaudota Whisky "Ambassador" e. dovanų kortelės likučio negalima perkelti į kitą e. dovanų kortelę.

Lėšoms, esančioms "eGift" kortelėse, netaikoma Finansinių paslaugų kompensavimo sistema. Mažai tikėtinu atveju Whisky "Ambassador" taps nemokus, kai kurių jūsų e. dovanų kortelėje esančių lėšų gali būti neįmanoma išleisti.

29. VIEŠO BALSAVIMO SĄLYGOS

Norėdami patvirtinti savo dalyvavimą balsavime, klientai turi užbaigti produkto, dėl kurio balsuojama, kasos procesą. Tuo metu iš jų nebus imamas mokestis.

Iš balsavimo laimėtojų automatiškai bus nuskaičiuota produkto, kurį jiems pavyko įsigyti, kaina (kainos suskirstymas bus išsamiai nurodytas kasoje), taip pat visi atitinkami mokesčiai ir rinkliavos.

Jei apmokėti nepavyks, bus išrinktas naujas balsavimo laimėtojas.

Vienas asmuo gali dalyvauti tik viename balsavime. Į daugkartinius įrašus nebus atsižvelgiama.

Su balsavimo laimėtojais bus susisiekta ir jiems bus pateiktas pirkimo patvirtinimas.

Nesėkmingai balsavusieji gaus patvirtinimą, kad jie nebuvo atrinkti, ir jiems nebus taikomas joks mokestis.

Balsavimo biuleteniuose negali dalyvauti darbuotojai Whisky Ambassador ar susijusių bendrovių.

30. MISCELLANEOUS

Šios Naudojimo sąlygos ir visos mūsų Svetainėje paskelbtos ar su Svetaine susijusios politikos ar veiklos taisyklės sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių Naudojimosi sąlygų teise ar nuostata arba užtikrinti jos vykdymą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakome. Šios Naudojimosi sąlygos galioja tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias ar visas savo teises ir pareigas kitiems asmenims. Mes neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, atsiradusį dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Tarp jūsų ir mūsų dėl šių Naudojimosi sąlygų ar naudojimosi Svetaine neatsiranda jokių bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykių. Jūs sutinkate, kad šios Naudojimosi sąlygos nebus aiškinamos mūsų nenaudai dėl to, kad jas parengėme. Jūs atsisakote bet kokių gynybos priemonių, kurias galite turėti remdamiesi elektronine šių Naudojimo sąlygų forma ir tuo, kad šalys nepasirašė šių Naudojimo sąlygų.

Whisky Abmassador

Adolfstraße 1

65185 Wiesbaden

Germany