Vilkår og betingelser

1. AFTALE OM VILKÅR

Disse vilkår og betingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten du er personlig eller på vegne af en enhed ("dig") og Whisky Ambassador, der driver forretning som Whisky Ambassador ("Whisky Ambassador", "vi", "os" eller "vores"), vedrørende din adgang til og brug af webstedet https://viskit.eu samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsted eller mobilapplikation, der er relateret til, linket til eller på anden måde forbundet hermed (samlet benævnt "webstedet").

Du accepterer, at du ved at tilgå webstedet har læst, forstået og indvilliget i at være bundet af alle disse brugsvilkår. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUGSBETINGELSER, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT FOR DIG AT BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DET.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan offentliggøres på webstedet, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsvilkår fra tid til anden. Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for "Sidst opdateret" i disse brugsvilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om enhver sådan ændring. Sørg for at tjekke de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder.

Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor sådanne reviderede brugsbetingelser offentliggøres.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underkaste os noget registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom, og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet "indholdet") og varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri ("mærkerne") ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om illoyal konkurrence i Tyskland, internationale ophavsretslove og internationale konventioner.

Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "som de er" udelukkende til din information og personlige brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse brugsbetingelser, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, samles, genudgives, uploades, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til noget som helst kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til, udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til webstedet, indholdet og mærkerne.

3. BRUGERREPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet erklærer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (5) du ikke vil tilgå webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken via en bot, et script eller andet; (6) du ikke vil bruge webstedet til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (7) din brug af webstedet ikke vil overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).

4. BRUGERREGISTRERING

Du kan blive bedt om at registrere dig på webstedet. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os ret til at fjerne, kræve tilbage eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn beslutter, at et sådant brugernavn er upassende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt.

5. PRODUKT

Vi gør alt for at vise farver, funktioner, specifikationer og detaljer for de produkter, der er tilgængelige på webstedet, så nøjagtigt som muligt. Vi garanterer dog ikke, at produkternes farver, funktioner, specifikationer og detaljer vil være nøjagtige, komplette, pålidelige, aktuelle eller fri for andre fejl, og din elektroniske skærm afspejler muligvis ikke nøjagtigt de faktiske farver og detaljer på produkterne. Alle produkter er afhængige af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at varerne vil være på lager. Vi forbeholder os ret til at udgå af sortimentet når som helst og uanset årsag. Priserne på alle produkter kan ændres.

Hvor det er relevant, vil præsentationsæsker kun blive leveret med en flaske, hvor de er afbildet på produktfotografiet, bemærk venligst, at præsentationsæsker kan være pakket separat for at beskytte dem under transport.

6. KØB OG BETALING

Vi accepterer følgende former for betaling:

Klarna

Giropay

Sofort

Visa

Mastercard

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages via webstedet. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mailadresse, betalingsmetode og betalingskortets udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Moms og enhver relevant omsætningsafgift og told vil blive lagt til prisen for køb, som vi anser for påkrævet. Vi kan til enhver tid ændre priserne. Alle betalinger skal ske i euro, medmindre en anden valuta er valgt.

Du accepterer at betale alle gebyrer til de gældende priser for dine køb og eventuelle forsendelsesgebyrer, og du giver os tilladelse til at opkræve din valgte betalingsudbyder for sådanne beløb, når du afgiver din ordre. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl eller mangler i prisfastsættelsen, selv om vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling.

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre afgivet via webstedet. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er afgivet af eller under den samme kundekonto, den samme betalingsmetode og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores eget skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

7. POLITIK FOR RETURNERING/REFUNDERING

Læs venligst vores returpolitik, der er offentliggjort på webstedet, før du foretager køb.

8. FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til noget andet formål end det, vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med nogen kommercielle bestræbelser, undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

Systematisk hente data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller mappe uden skriftlig tilladelse fra os.

Snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af ethvert indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af webstedet og/eller indholdet deri.

At nedgøre, plette eller på anden måde skade, efter vores mening, os og/eller webstedet.

Bruge oplysninger fra webstedet til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

Bruge vores supporttjenester ukorrekt eller indsende falske rapporter om misbrug eller forseelser.

Bruge webstedet på en måde, der er uforenelig med gældende love eller regler.

Indgå i uautoriseret framing af eller linking til webstedet.

Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudte brug og nydelse af webstedet eller modificerer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af webstedet.

Deltage i automatiseret brug af systemet, såsom at bruge scripts til at sende kommentarer eller beskeder, eller bruge datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

Slet ophavsretten eller andre ejendomsretlige meddelelser fra ethvert indhold.

Forsøge at udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge en anden brugers brugernavn.

Uploade eller transmittere (eller forsøge at uploade eller transmittere) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").

Forstyrre, afbryde eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet til webstedet.

Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere nogen del af webstedet til dig.

Forsøge at omgå enhver foranstaltning på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller en del af webstedet.

Kopiere eller tilpasse webstedets software, herunder men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.

Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, dechifrere, dekompilere, disassemble eller reverse engineere noget af den software, der udgør eller på nogen måde udgør en del af webstedet.

Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine eller internetbrowser brug, bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver spider, robot, snydeværktøj, scraper eller offline læser, der får adgang til webstedet, eller ved hjælp af eller lancere ethvert uautoriseret script eller anden software.

Bruge en købsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på webstedet.

Foretage uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere på elektronisk eller anden måde med det formål at sende uopfordret e-mail eller oprette brugerkonti på automatiseret vis eller under falske forudsætninger.

Bruge webstedet som en del af ethvert forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

Bruge webstedet til at reklamere for eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

Sælge eller på anden måde overføre din profil.

9. ALDERSBEGRÆNSNINGER PÅ SALG

Det er ulovligt for personer under 18 år at købe eller forsøge at købe alkohol, og for personer over 18 år at købe eller forsøge at købe alkohol til personer under 18 år. Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. For at købe alkoholiske produkter fra webstedet skal du være mindst 18 år gammel og ikke købe produkterne til nogen under 18 år. Du skal også være myndig til at købe alkohol i det land, du befinder dig i, når du afgiver ordren, og den person, ordren sendes til, skal være myndig til at købe alkohol i det land, den sendes til.

Når du afgiver en ordre, accepterer du, at du eller en anden voksen, der er berettiget til at købe alkohol, vil være tilgængelig til at underskrive for pakken. Hvis der ikke er nogen voksen til rådighed, accepterer du det fulde ansvar for at arrangere levering eller afhentning med den relevante kurér.

10. BRUGERGENEREREDE BIDRAG

Webstedet kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og anden funktionalitet og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, opslå, vise, overføre, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af webstedet og markedspladstilbuddene og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære. Når du opretter eller gør bidrag tilgængelige, erklærer og garanterer du dermed, at:

Oprettelsen, distributionen, transmissionen, den offentlige fremvisning eller udførelsen og adgangen til, downloadingen eller kopieringen af dine Bidrag ikke krænker og ikke vil krænke nogen tredjeparts ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller moralske rettigheder.

Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og til at give os, webstedet og andre brugere af webstedet tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, der overvejes af webstedet og disse brugsvilkår.

Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar person i dine bidrag til at bruge navnet eller billedet på hver enkelt identificerbar person for at muliggøre inkludering og brug af dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet af webstedet og disse brugsvilkår.

Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

Dine Bidrag er ikke uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordringer.

Dine bidrag er ikke uanstændige, sjofle, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).

Dine bidrag må ikke latterliggøre, håne, nedgøre, skræmme eller misbruge nogen.

Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske betydning af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, forordning eller regel.

Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts ret til privatliv eller reklame.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov om børnepornografi eller på anden måde er beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velbefindende;

Dine bidrag indeholder ingen stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

Dine bidrag ikke på anden måde overtræder eller linker til materiale, der overtræder nogen bestemmelse i disse brugsvilkår eller nogen gældende lov eller forskrift.

Enhver brug af webstedet eller markedspladsens tilbud i strid med ovenstående overtræder disse brugsbetingelser og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet og markedspladsens tilbud.

11. LICENS TIL BIDRAG

Ved at sende dine bidrag til nogen del af webstedet giver du automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give, os en ubegrænset, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til at være vært for, bruge, kopiere, reproducere, videregive, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende, retitere, arkivere, gemme, cache, fremføre offentligt, vise offentligt, omformatere, oversætte, transmittere, uddrage (helt eller delvist) og distribuere sådanne Bidrag (herunder, uden begrænsning, dit billede og din stemme) til ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller andet, og til at udarbejde afledte værker af eller inkorporere sådanne Bidrag i andre værker og give og autorisere underlicenser til det foregående. Brugen og distributionen kan ske i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Denne licens gælder for enhver form, medie eller teknologi, der er kendt nu eller udvikles senere, og omfatter vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og alle de varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer og personlige og kommercielle billeder, du leverer. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at moralske rettigheder ikke på anden måde er blevet gjort gældende i dine bidrag.

Vi hævder ikke nogen ejendomsret over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine Bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine Bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller fremstillinger i dine Bidrag, som du leverer på noget område på Webstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os vedrørende dine bidrag.

Vi har ret til, efter eget og absolut skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre bidrag; (2) at omkategorisere bidrag for at placere dem på mere passende steder på webstedet; og (3) at forhåndsscreene eller slette bidrag til enhver tid og af enhver grund uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine Bidrag.

12. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan give dig områder på webstedet, hvor du kan skrive anmeldelser eller bedømmelser. Når du skriver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der anmeldes; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde fornærmende bandeord eller krænkende, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser må ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser må ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du må ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du poster negative anmeldelser; (6) du må ikke drage konklusioner om lovligheden af adfærd; (7) du må ikke poste falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at poste anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv hvis nogen finder anmeldelser anstødelige eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkterne hos nogen af vores tilknyttede virksomheder eller partnere. Vi påtager os ikke ansvaret for nogen anmeldelse eller for nogen krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at indsende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, overføre på enhver måde, vise, udføre og/eller distribuere alt indhold, der vedrører anmeldelsen.

13. INDSENDELSER

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet eller markedspladstilbuddene ("indsendelser"), som du giver os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug og formidling af disse indlæg til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke vil være nogen regres mod os for nogen påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af nogen ejendomsret i dine indlæg.

14. TREDJEPARTS WEBSTED OG INDHOLD

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet eller markedspladstilbuddene) links til andre websteder ("tredjepartswebsteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer, software og andet indhold eller genstande, der tilhører eller stammer fra tredjeparter ("tredjepartsindhold"). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke for nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, der er adgang til via webstedet, eller tredjepartsindhold, der er lagt ud på, tilgængeligt via eller installeret fra webstedet, herunder indhold, nøjagtighed, krænkelse, meninger, pålidelighed, fortrolighedspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold. Inkludering af, link til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold betyder ikke, at vi godkender eller støtter det. Hvis du beslutter at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse brugsbetingelser ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, for ethvert websted, som du navigerer til fra webstedet, eller i forbindelse med ethvert program, du bruger eller installerer fra webstedet. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske via andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar overhovedet i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os skadesløse fra enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os skadesløse for eventuelle tab, du måtte lide, eller skader, du måtte blive påført i forbindelse med eller som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

15. WEBSTEDSADMINISTRATION

Vi forbeholder os ret, men ikke pligt, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsvilkår; (2) tage passende retslige skridt mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsvilkår, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del deraf; (4) efter eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde er belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og til at lette den korrekte funktion af webstedet og markedspladstilbuddene.

16. PRIVATLIVSPOLITIK

Vi går op i databeskyttelse og -sikkerhed. Læs venligst vores fortrolighedspolitik: https://www.vikit.fi/customerservice/legal-privacy. Ved at bruge webstedet eller markedspladstilbuddene accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet og markedspladstilbuddene er hostet i Tyskland. Hvis du tilgår webstedet eller markedspladstilbuddene fra en anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Tyskland, overfører du dine data til Tyskland gennem din fortsatte brug af webstedet, og du giver udtrykkeligt samtykke til, at dine data overføres til og behandles i Tyskland.

17. KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt på eller via webstedet, krænker nogen ophavsret, du ejer eller kontrollerer, bedes du straks underrette os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor (en "anmeldelse"). En kopi af din anmeldelse vil blive sendt til den person, der har postet eller opbevaret det materiale, der er adresseret i anmeldelsen. Vær opmærksom på, at du i henhold til gældende lovgivning kan blive holdt erstatningsansvarlig, hvis du giver væsentlige forkerte oplysninger i en anmeldelse. Hvis du ikke er sikker på, at materiale, der er placeret på eller linket til af webstedet, krænker din ophavsret, bør du derfor overveje først at kontakte en advokat.

18. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDEN BESTEMMELSE I DISSE BRUGSBETINGELSER, FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL, EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, AT NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET OG MARKEDSPLADSENS TILBUD (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER), TIL ENHVER PERSON AF ENHVER GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ ENHVER REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGT INDEHOLDT I DISSE BRUGSBETINGELSER ELLER AF ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSIGE DIN BRUG AF ELLER DELTAGELSE I WEBSTEDET OG MARKEDSPLADSTILBUDDENE ELLER SLETTE DIN KONTO OG ALT INDHOLD ELLER INFORMATION, SOM DU HAR LAGT UD, NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL EFTER VORES EGET SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selvom du måske handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os ret til at tage passende retslige skridt, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

19. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af Marketplace-tilbuddene uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, prisændring, suspension eller afbrydelse af webstedet eller markedspladsens tilbud.

Vi kan ikke garantere, at webstedet og markedspladsens tilbud vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller være nødt til at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere webstedet eller markedspladstilbuddene til enhver tid eller af enhver grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller ulejlighed forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet eller markedspladstilbuddene under nedetid eller afbrydelse af webstedet eller markedspladstilbuddene. Intet i disse brugsbetingelser skal fortolkes som en forpligtelse for os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller markedspladstilbuddene eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

20. GÆLDENDE LOV

Disse betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Tyskland, og brugen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis dit sædvanlige opholdssted er i EU, og du er en forbruger, har du desuden den beskyttelse, der ydes dig af obligatoriske bestemmelser i loven i dit opholdsland. Den Whisky Ambassadøren og du selv accepterer begge at underkaste jer den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Tyskland, hvilket betyder, at du kan gøre krav på at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder med hensyn til disse brugsbetingelser i Tyskland eller i det EU-land, hvor du bor.

21. LØSNING AF TVISTER

UFORMELLE FORHANDLINGER

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, kontrovers eller krav i forbindelse med disse brugsbetingelser (hver "tvist" og samlet "tvister"), der indbringes af enten dig eller os (individuelt en "part" og samlet "parterne"), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage, før der indledes voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger påbegyndes ved skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

BINDENDE VOLDGIFT

Enhver tvist, der opstår som følge af forholdet mellem parterne i denne kontrakt, skal afgøres af en voldgiftsmand, der vælges i overensstemmelse med voldgiftsreglerne og de interne regler for Den Europæiske Voldgiftsdomstol, der er en del af Det Europæiske Voldgiftscenter med sæde i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunkt, hvor anmodningen om voldgift indgives, og hvis vedtagelse af denne klausul udgør accept. Voldgiftssædet skal være Tyskland. Sproget i sagen skal være engelsk. Gældende regler for materiel ret skal være loven i Tyskland.

BEGRÆNSNINGER

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det omfang loven tillader det, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden procedure; (b) er der ingen ret til eller bemyndigelse til, at en tvist voldgiftsbehandles på grundlag af et gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) er der ingen ret til eller bemyndigelse til, at en tvist indbringes i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

UNDTAGELSER FRA UFORMELLE FORHANDLINGER OG VOLDGIFT

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) tvister, der søger at håndhæve eller beskytte eller vedrører gyldigheden af en parts intellektuelle ejendomsrettigheder; (b) tvister, der er relateret til eller opstår som følge af påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) krav om påbud. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af parterne vælge at mægle i en tvist, der falder ind under den del af denne bestemmelse, der viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne accepterer at underkaste sig den personlige jurisdiktion for den pågældende domstol.

22. RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relateres til markedspladsens tilbud, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid uden forudgående varsel.

23. ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET STILLES TIL RÅDIGHED, SOM DET ER OG FOREFINDES. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDETS TJENESTER VIL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF WEBSTEDETS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER, DER ER LINKET TIL DETTE WEBSTED, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR (1) FEJL, MANGLER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, DER ER GEMT DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) EVENTUELLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, DER KAN OVERFØRES TIL ELLER VIA WEBSTEDET AF ENHVER TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD OG MATERIALE ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF ENHVER ART, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUGEN AF ETHVERT INDHOLD, DER ER SENDT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER IKKE OG PÅTAGER OS IKKE ANSVARET FOR NOGET PRODUKT ELLER NOGEN TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA WEBSTEDET, NOGET HYPERLINKET WEBSTED ELLER NOGET WEBSTED ELLER MOBILAPPLIKATION, DER VISES I NOGET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSUDBYDERE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GENNEM ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

24. BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT OMSÆTNING, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET HVAD DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT HERI, VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG, UANSET ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DU EVENTUELT HAR BETALT TIL OS I LØBET AF DE SEKS (6) MÅNEDER, DER GÅR FORUD FOR, AT SØGSMÅLSGRUNDEN OPSTÅR. VISSE AMERIKANSKE DELSTATSLOVE OG INTERNATIONALE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

25. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af: (1) dine bidrag; (2) brug af webstedet; (3) overtrædelse af disse brugsvilkår; (4) enhver overtrædelse af dine erklæringer og garantier i disse brugsvilkår; (5) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af webstedet, som du er forbundet med via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til, for din regning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, som du er forpligtet til at skadesløsholde os for, og du accepterer at samarbejde, for din regning, med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, der er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

26. BRUGERDATA

Vi opbevarer visse data, som du sender til webstedet, med det formål at administrere webstedets ydeevne samt data vedrørende din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller beskadigelse af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til søgsmål mod os som følge af et sådant tab eller beskadigelse af sådanne data.

27. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

At besøge webstedet, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER OG ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER AFSLUTTET AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, der kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk.

28. VILKÅR OG BETINGELSER FOR EGIFT CARD

KØB

Whisky Ambassador eGift Cards kan købes til specificerede priser fra 25 euro op til et maksimum på 1.000 euro.

Kun kunder, der er 18 år eller derover, kan købe et Whisky AmbassadørGavekort.

Køberen af et eGift Card skal indtaste sine fulde faktureringsoplysninger. De vil modtage en e-mailbekræftelse på ordren, når den er afgivet og behandlet. De vil også modtage en e-mailbekræftelse, når eGift Card er leveret til modtageren. Disse e-mailbekræftelser vil indeholde leveringsoplysninger og værdien af eGift Card'et, men ikke kortnummeret eller pinkoden.

Hvis eGift Card-modtagerens e-mailadresse er forkert, er det køberens ansvar at meddele dette til Whisky Ambassadørs kundeserviceafdeling. Hvis eGift Card ikke allerede er blevet indløst, annullerer vi eGift Card og udsteder det igen til den korrekte e-mailadresse med et andet kortnummer og en anden pinkode.

RISIKO FOR TAB

Risikoen for tab og ejendomsretten til eGift Cards overgår til køberen ved elektronisk overførsel af eGift Card til køberen eller den udpegede modtager. Whisky Ambassador er ikke ansvarlig, hvis et eGift Card ikke modtages af modtageren, eller hvis det mistes, stjæles, ødelægges eller bruges uden din tilladelse.

INDLØSNING

EGift-kortet kan indløses mod ethvert produkt, der er tilgængeligt på https://viskit.eu

For at indløse dit eGift Card skal du indtaste et 16-cifret kortnummer og en 8-cifret pinkode ved online checkout på https://viskit.eu. Dette 16-cifrede nummer og den ottecifrede pinkode vil blive inkluderet i den bekræftelsesmail, der sendes til modtageren af eGift Card'et.

Når du bruger et eGift Card fra Whisky Ambassador, vil beløbet for din ordre blive trukket fra saldoen på eGift-kortet. Hvis din samlede ordre er mindre end værdien af eGift-kortet, vil en eventuel saldo blive efterladt som kredit på eGift-kortet, som du kan bruge i fremtiden. Der gives ingen refusion for en eventuel saldo på et eGift Card.

Du kan få oplysninger om den resterende saldo på dit eGift Card ved at besøge "Din konto" på https://viskit.eu

Hvis et køb overstiger saldoen på eGift Card, skal det ekstra beløb betales ved hjælp af en af de betalingsmetoder, der accepteres på https://viskit.eu. Der gælder ingen gebyrer for indløsning af eGift Cards.

Enhver ordre på et produkt, der betales (helt eller delvist) ved hjælp af en Whisky Ambassador eGift Card, foretages på og er underlagt vores forretningsbetingelser for detailhandel.

Kunder kan kun indløse ét kampagne-eGift Card under et enkelt køb, men kan indløse flere andre eGift Cards under et enkelt køb.

BEGRÆNSNINGER

Dette eGift Card kan kun indløses online på https://vikit.eu. eGift Cards kan ikke indløses hos Whisky Ambassador-butikker, pr. telefon, postordre, brev eller e-mail.

Whisky Ambassador eGift Card er ikke en checkgaranti, et kredit- eller betalingskort. Det kan ikke indløses eller ombyttes til kontanter.

Whisky Ambassador eGift-kort, inklusive eventuelle ubrugte saldi, udløber 12 måneder efter den dato, hvor de blev udstedt til modtageren.

Whisky Ambassador annullerer værdien af et eGift Card, hvis vi ikke modtager betaling fra køberens bank eller kortselskab for det oprindelige køb af kortet. Der kan træffes yderligere foranstaltninger, hvis der er mistanke om svigagtig brug af et kreditkort.

Hvis en vare, der er købt med et eGift Card, efterfølgende byttes til en vare til en lavere pris eller refunderes, vil eventuelle skyldige penge blive lagt til den resterende saldo på eGift Card.

Der vil normalt ikke blive givet refusion for køb af en Whisky Ambassador eGift Card. Men i henhold til reglerne for forbrugeraftaler starter din ret til at anmode om en refusion for dit eGift Card fra det øjeblik, du afgiver din ordre, og indtil 14 dage efter, at eGift Card er sendt til modtageren. Refusioner kan kun foretages på eGift Cards, der har den fulde købsværdi tilbage. Kun køberen af eGift Card'et kan få refunderet beløbet.

Vi kan kun refundere ved brug af den oprindelige betalingsmetode til den samme betalingskonto.

Vi forbeholder os ret til at nægte at refundere hele eller en del af en Whisky Ambassador eGift Card under omstændigheder, hvor vi mener (med rimelighed, efter vores eget skøn), at anmodningen om refusion er svigagtig, eller er en del af en svigagtig transaktion, eller på anden måde er foretaget uretmæssigt.

Alle refusioner af varer eller tjenester købt med et Whisky Ambassador eGift Card vil blive foretaget i overensstemmelse med Whisky Ambassadors refusionspolitik. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Mistede eller stjålne eGift Cards kan ikke erstattes. Hvis du mister dit kortnummer eller pinkode, eller hvis det bliver stjålet, bedes du kontakte Whisky Ambassadørs kundeserviceafdeling. Hvis eGift-kortet ikke allerede er blevet indløst, Whisky Vil Ambassador annullere eGift Card'et og genudstede det til modtageren med et andet kortnummer og pinkode.

Hvis du har problemer med at indløse dit eGift Card, bedes du kontakte Whisky Ambassadørs kundeserviceafdeling. Hvis problemet ikke kan løses, og så længe eGift Card ikke allerede er blevet indløst, Whisky Vil Ambassador annullere eGift Card'et og genudstede det til modtageren med et andet kortnummer og pinkode.

eGift Cards kan ikke bruges til at købe andre eGift Cards. eGift Cards kan ikke videresælges, overdrages for værdi eller indløses til kontanter, undtagen i det omfang det kræves af loven. Ubrugt Whisky Ambassador eGift card-saldi kan ikke overføres til et andet eGift Card.

Midlerne på eGift Cards er ikke dækket af Financial Services Compensation Scheme. I det usandsynlige tilfælde af Whisky Ambassador bliver insolvent, vil nogle af midlerne på dit eGift Card muligvis ikke kunne bruges.

29. VILKÅR OG BETINGELSER FOR OFFENTLIGE AFSTEMNINGER

For at bekræfte deres deltagelse i en afstemning skal kunderne gennemføre checkout-processen for det produkt, der stemmes om. De vil ikke blive debiteret på det tidspunkt.

Vindere af en afstemning vil automatisk blive opkrævet prisen for det produkt, de har købt (prisfordelingen vil blive oplyst i kassen), plus eventuelle relevante skatter og afgifter.

Hvis betalingen mislykkes, vil en ny vinder blive valgt.

Kun én tilmelding per person. Flere bidrag vil blive ignoreret.

Vinderne af afstemningen vil blive kontaktet med bekræftelse af købet.

De, der ikke deltager i afstemningen, vil modtage en bekræftelse på, at de ikke er blevet valgt, og de vil ikke blive opkrævet betaling.

Afstemninger er ikke åbne for ansatte hos Whisky Ambassador eller associerede virksomheder.

30. DIVERSE

Disse brugsbetingelser og eventuelle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår, skal det ikke fungere som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser gælder i videst muligt omfang i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller nogle af vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaget af nogen årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsvilkår fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsvilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Der oprettes ikke noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse brugsbetingelser eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og den manglende underskrift fra parterne til at udføre disse brugsbetingelser.

Whisky Abmassador

Adolfstraße 1

65185 Wiesbaden

Germany