Tingimused

1. TINGIMUSTE HEAKSKIITMINE

Käesolevad tingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet, mis on sõlmitud teie isiklikult või juriidilise isiku nimel ("teie") ja järgmiste isikute vahel Whisky Ambassador, kes tegutseb nime all Whisky Ambassador ("Whisky Ambassador", "meie", "meid" või "meie"), mis puudutab teie juurdepääsu ja kasutamist veebisaidil https://viskit.eu ning mis tahes muus meediavormis, meediakanalis, mobiilse veebisaidi või mobiilirakenduse, mis on sellega seotud, seotud või muul viisil ühendatud (ühiselt "Sait").

Saidile juurdepääsuga nõustute, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute, et kõik käesolevad kasutustingimused on teie jaoks siduvad. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGESÕNALISELT KEELATUD SAIDI KASUTAMINE JA TE PEATE SELLE KASUTAMISE VIIVITAMATULT LÕPETAMA.

Täiendavad tingimused või dokumendid, mis võidakse aeg-ajalt veebisaidil avaldada, on käesolevaga sõnaselgelt lisatud siia viitega. Me jätame endale õiguse teha aeg-ajalt omal äranägemisel muudatusi või parandusi käesolevatesse kasutustingimustesse. Me teavitame teid kõigist muudatustest, ajakohastades käesolevate kasutustingimuste kuupäeva "Viimati uuendatud", ning te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eraldi teatis. Palun kontrollige iga kord, kui kasutate meie Saiti, et saaksite aru, millised tingimused kehtivad.

Kui te jätkate saidi kasutamist pärast selliste muudetud kasutustingimuste avaldamise kuupäeva, siis kohaldatakse teie suhtes mis tahes muudetud kasutustingimuste muudatusi ja loetakse, et te olete neist teadlik ja nõustute nendega.

Veebisaidil esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või eeskirjadega või mille puhul meilt nõutakse selles jurisdiktsioonis või riigis mis tahes registreerimist. Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad pääseda saidile teistest kohtadest, seda omal algatusel ja vastutavad üksnes kohalike seaduste järgimise eest, kui ja niivõrd kui kohalikud seadused on kohaldatavad.

2. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Kui ei ole märgitud teisiti, on Sait meie omandis ning kogu lähtekood, andmebaasid, funktsionaalsus, tarkvara, veebilehe kujundus, heli, video, tekst, fotod ja graafika (ühiselt "Sisu") ning selles sisalduvad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod (edaspidi "märgid") kuuluvad meile või on meie kontrolli all või on meile litsentseeritud ning on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseadustega ning erinevate muude intellektuaalomandi õiguste ja Saksamaa ebaausa konkurentsi seadustega, rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega ja rahvusvaheliste konventsioonidega.

Sisu ja märgid on esitatud saidil "nagu on", ainult teie teavitamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud nendes kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku loata kopeerida, paljundada, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult näidata, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil ühtegi veebilehe osa ega sisu ega kaubamärke.

Eeldusel, et teil on õigus kasutada saiti, antakse teile piiratud litsents juurdepääsuks ja kasutamiseks saidile ning koopia allalaadimiseks või printimiseks mis tahes osast sisust, millele te olete saanud nõuetekohase juurdepääsu, üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Me jätame endale kõik õigused, mida teile ei ole selgesõnaliselt antud, seoses veebilehe, sisu ja kaubamärkidega.

3. KASUTAJA KINNITUSED

Kasutades Saiti, kinnitate ja garanteerite, et: (1) kõik teie esitatud registreerimisandmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud; (2) te säilitate selliste andmete täpsuse ja ajakohastate neid registreerimisandmeid vajaduse korral viivitamata; (3) te olete õigusvõimeline ja nõustute järgima neid kasutustingimusi; (4) te ei ole alaealine selles jurisdiktsioonis, kus te elate; (5) te ei pääse veebilehele ligi automatiseeritud või mitteinimlike vahenditega, olgu selleks siis bot, skript või muu; (6) te ei kasuta veebilehte ebaseaduslikel või loata eesmärkidel; ja (7) teie veebilehe kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust.

Kui te esitate mis tahes teavet, mis ei vasta tõele, on ebatäpne, ei ole ajakohane või on ebatäielik, on meil õigus peatada või lõpetada teie konto ja keelduda mis tahes praeguse või tulevase Saidi (või selle mis tahes osa) kasutamisest.

4. KASUTAJA REGISTREERIMINE

Saidil võidakse nõuda teie registreerimist. Te nõustute hoidma oma salasõna konfidentsiaalsena ning vastutate oma konto ja salasõna kasutamise eest. Me jätame endale õiguse eemaldada, tagasi nõuda või muuta teie valitud kasutajanime, kui me oma äranägemise järgi leiame, et selline kasutajanimi on sobimatu, rõve või muul viisil taunitav.

5. TOODE

Me teeme kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt veebilehel kättesaadavate toodete värve, omadusi, spetsifikatsioone ja üksikasju. Me ei garanteeri siiski, et toodete värvid, omadused, spetsifikatsioonid ja üksikasjad on täpsed, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased või muudest vigadest vabad ning teie elektrooniline ekraan ei pruugi täpselt kajastada toodete tegelikke värve ja üksikasju. Kõik tooted sõltuvad kättesaadavusest ja me ei saa garanteerida, et tooted on laos. Me jätame endale õiguse mis tahes tooteid igal ajal ja mis tahes põhjusel müügist loobuda. Kõikide toodete hinnad võivad muutuda.

Vajaduse korral tarnitakse esitluskarbid ainult siis koos pudeliga, kui need on toote fotol kujutatud, palun arvestage, et esitluskarbid võivad olla eraldi pakitud, et neid transportimisel kaitsta.

6. OSTUD JA MAKSMINE

Me aktsepteerime järgmisi makseviise:

Klarna

Giropay

Sofort

Visa

Mastercard

Te nõustute esitama ajakohased, täielikud ja täpsed ostu- ja kontoteave kõikidest veebilehe kaudu tehtud ostudest. Lisaks nõustute viivitamatult uuendama konto ja makseandmeid, sealhulgas e-posti aadressi, makseviisi ja maksekaardi kehtivusaja lõppu, et me saaksime teie tehinguid lõpule viia ja teiega vajadusel ühendust võtta. Ostude hinnale lisatakse käibemaks ja kõik asjakohased müügimaksud ja tollimaksud vastavalt meie poolt vajalikuks peetavatele nõuetele. Me võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed tehakse eurodes, kui ei ole valitud muud valuutat.

Te nõustute maksma kõik tasud oma ostude eest kehtivate hindade ja mis tahes kohaldatavate saatekulude eest ning lubate meil tellimuse vormistamisel võtta teie valitud makseteenuse pakkujalt kõik sellised summad. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu või eksimusi hinnakujunduses, isegi kui me oleme juba makset taotlenud või saanud makse.

Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mis on tehtud veebilehe kaudu. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid isiku, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata sama kliendikonto, sama makseviisi ja/või sama arveldus- või tarneaadressi kasutavate tellimuste kohta tehtud tellimusi. Me jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainuisikulise otsuse kohaselt tunduvad olevat tehtud edasimüüjate, edasimüüjate või turustajate poolt.

7. TAGASTAMISE/TAGASIMAKSMISE POLIITIKA

Palun tutvuge enne ostude sooritamist meie tagastuspoliitikaga, mis on avaldatud saidil.

8. KEELATUD TEGEVUSED

Saidile ei tohi pääseda ega seda kasutada muudel eesmärkidel kui need, milleks me selle kättesaadavaks teeme. Saiti ei tohi kasutada seoses mis tahes kaubandusliku tegevusega, välja arvatud meie poolt spetsiaalselt heaks kiidetud või heakskiidetud tegevused.

Saidi kasutajana nõustute, et te ei tohi:

Otseselt või kaudselt andmete või muu sisu süstemaatiline väljavõtete tegemine Saidilt, et luua või koostada kogumikke, kogumikke, andmebaase või katalooge ilma meie kirjaliku loata.

Trikitada, petta või eksitada meid ja teisi kasutajaid, eriti mis tahes katse saada teada tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole.

Veebisaidi turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad piiranguid veebilehe ja/või selles sisalduva sisu kasutamisele, ümber mängida, blokeerida või muul viisil häirida.

Meie arvates halvustada, kahjustada või muul viisil kahjustada meid ja/või Saiti.

Kasutada Saidilt saadud teavet selleks, et ahistada, kuritarvitada või kahjustada teist isikut.

Kasutada meie tugiteenuseid ebasobivalt või esitada valeandmeid kuritarvitamise või väärkäitumise kohta.

Kasutada Saiti viisil, mis ei ole kooskõlas kehtivate seaduste või määrustega.

Kasutada Saidi loata raamistamist või linkimist.

Laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähtede liigset kasutamist ja spämmimist (korduva teksti pidev postitamine), mis häirib mis tahes osapoole katkematut kasutamist ja saiti, või muudab, kahjustab, häirib, muudab või häirib saidi kasutamist, funktsioone, toimimist või hooldust.

Kasutada süsteemi mis tahes automatiseeritud viisil, näiteks kasutades skripte kommentaaride või sõnumite saatmiseks või kasutades andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja väljavõtte tegemise vahendeid.

Kustutada autoriõiguse või muu omandiõiguse märkus mis tahes sisult.

Püüda kehastuda teiseks kasutajaks või isikuks või kasutada teise kasutaja kasutajanime.

Laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, kuid mitte ainult, selge graafika vahetusformaat ("gif"), 1×1 pikslid, veebivigad, küpsised või muud sarnased seadmed (mida mõnikord nimetatakse "nuhkvara" või "passiivsed kogumismehhanismid" või "pcms").

Häirida, häirida või tekitada põhjendamatut koormust Veebisaidile või Veebisaidiga ühendatud võrkudele või teenustele.

Ahistada, ärritada, hirmutada või ähvardada meie töötajaid või agente, kes tegelevad teile saidi mis tahes osa pakkumisega.

Püüda mööda minna mis tahes Saidi meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu Saidile või selle mis tahes osale.

Kopeerida või kohandada Saidi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muud koodid.

Kui see ei ole kohaldatava seadusega lubatud, dešifreerida, dekompileerida, lahutada või tagasi töötada mis tahes tarkvara, mis koosneb Saidi osast või mis tahes viisil moodustab selle osa, välja arvatud juhul, kui see on lubatud kohaldatava seadusega.

Kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes ämblikut, robotit, pettustarkvara, skreeperit või offline-lugejat, mis pääseb veebilehele ligi, või kasutada või käivitada mis tahes loata skripti või muud tarkvara, välja arvatud juhul, kui see on standardse otsingumootori või internetibrauseri kasutamise tulemus.

Kasutada ostuagenti või ostuagenti, et sooritada ostusid Saidil.

Kasutada Saiti omavoliliselt, sealhulgas koguda kasutajate kasutajanimesid ja/või e-posti aadresse elektrooniliselt või muul viisil soovimatute e-kirjade saatmiseks või luua kasutajakontosid automatiseeritult või vale ettekäändel.

Kasutada Saiti osana mis tahes püüdlustest konkureerida meiega või kasutada Saiti ja/või Sisu muul viisil mis tahes tulutoovates ettevõtmistes või äriettevõtetes.

Kasutada Saiti kaupade ja teenuste reklaamimiseks või müügipakkumiseks.

Müüa või muul viisil oma profiili üle anda.

9. VANUSEPIIRANGUD MÜÜGILE

Alla 18-aastastel on ebaseaduslik osta või üritada osta alkoholi ning üle 18-aastastel on ebaseaduslik osta või üritada osta alkoholi alla 18-aastastele. Sait on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Saidilt alkohoolsete toodete ostmiseks peate olema vähemalt 18-aastane ja mitte ostma tooteid alla 18-aastastele. Samuti peate olema täisealine, et osta alkoholi selles riigis, kus viibite tellimuse tegemise ajal, ning isik, kellele tellimus saadetakse, peab olema täisealine, et osta alkoholi selles riigis, kuhu tellimus saadetakse.

Tellimuse esitamisel nõustute, et teie või mõni teine alkoholi ostmiseks kõlblik täisealine isik saab pakile alla kirjutada. Kui ühtegi täisealist isikut ei ole saadaval, võtate täieliku vastutuse, et korraldate kohaletoimetamise või kättesaamise asjaomase kulleriga ümber.

10. KASUTAJA LOODUD PANUSED

Sait võib teid kutsuda vestlema, panustama või osalema blogides, teadetetahvlites, veebifoorumites ja muudes funktsioonides ning võib anda teile võimaluse luua, esitada, postitada, näidata, edastada, esitada, avaldada, levitada või edastada meile või Saidil sisu ja materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult teksti, kirjutisi, videot, heli, fotosid, graafikat, kommentaare, ettepanekuid või isiklikku teavet või muud materjali (ühiselt "panused"). Kaastööd võivad olla vaadatavad teistele Saidi ja Turupakkumiste kasutajatele ning kolmandate isikute veebisaitide kaudu. Seega võidakse teie poolt edastatud panuseid käsitleda mittekonfidentsiaalsete ja mitteomandiliste panustena. Kui te loote või teete kättesaadavaks mis tahes Panuseid, kinnitate ja garanteerite, et:

Teie Panuste loomine, levitamine, edastamine, avalik esitamine või esitamine ning neile juurdepääs, nende allalaadimine või kopeerimine ei riku ega riku kolmandate isikute varalisi õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi või moraalseid õigusi.

Te olete looja ja omanik või omate vajalikke litsentse, õigusi, nõusolekuid, vabastusi ja lubadusi, et kasutada ja volitada meid, Saiti ja teisi Saidi kasutajaid kasutama teie Panuseid mis tahes viisil, mis on ette nähtud Saidi ja käesolevate kasutustingimustega.

Teil on iga teie panustesse kantud isiku kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba kasutada iga sellise isiku nime või kujutist, et võimaldada teie panuste lisamist ja kasutamist mis tahes viisil, mis on ette nähtud veebilehe ja käesolevate kasutustingimustega.

Teie panused ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad.

Teie panused ei ole soovimatu või lubamatu reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, ahelkirjad, rämpspost, masspostitused või muud reklaami vormid.

Teie panused ei ole rõvedad, rõvedad, liiderlikud, rõvedad, vägivaldsed, ahistavad, laimavad, laimavad või muul viisil (meie poolt määratud) taunitavad.

Teie panused ei naeruväärista, pilka, halvusta, hirmuta ega kuritarvita kedagi.

Teie panuseid ei kasutata teiste isikute ahistamiseks või ähvardamiseks (nende mõistete õiguslikus tähenduses) ega vägivalla propageerimiseks konkreetse isiku või inimklassi vastu.

Teie panused ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, määrust ega reeglit.

Teie panused ei riku ühegi kolmanda osapoole privaatsus- või avalikustamisõigusi.

Teie panused ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, mis käsitleb lapspornot või on muul viisil mõeldud alaealiste tervise või heaolu kaitsmiseks;

Teie panused ei sisalda solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse sättumuse või füüsilise puudega.

Teie panused ei riku muul viisil ega linki materjalile, mis rikub käesolevate kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava seaduse või määruse sätteid.

Veebisaidi või turuplatsi pakkumiste kasutamine eelnimetatut rikkudes rikub neid kasutustingimusi ja võib muu hulgas kaasa tuua teie õiguste lõpetamise või peatamise Veebisaidi ja turuplatsi pakkumiste kasutamiseks.

11. PANUSTAMISLITSENTS

Saidi mis tahes osasse oma Panuste postitamisega annate automaatselt meile piiramatu, piiramatu, tühistamatu, tähtajatu, mitteeksklusiivse, ülekantava, litsentsitasuta, täielikult tasutud, ülemaailmse õiguse ja litsentsi hostida, kasutada, kopeerida, paljundada, avalikustada, müüa, edasi müüa, avaldada, edastada, edastada, ümber pealkirjastada, arhiveerida, salvestada ning garanteerite, et teil on õigus seda teha, vahemällu salvestada, avalikult esitada, avalikult näidata, ümber vormistada, tõlkida, edastada, väljavõtteid (tervikuna või osaliselt) ja levitada selliseid panuseid (sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kujutist ja häält) mis tahes eesmärgil, nii kaubanduslikul, reklaamilisel kui ka muul eesmärgil, ning valmistada nendest panustest tuletatud teoseid või lisada neid teistesse teostesse, ning anda ja lubada eelnimetatuile all-litsentse. Kasutamine ja levitamine võib toimuda mis tahes meediaformaadis ja mis tahes meediakanalite kaudu.

Seda litsentsi kohaldatakse mis tahes vormis, meedias või tehnoloogias, mis on praegu teada või edaspidi välja töötatud, ning see hõlmab ka teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime (vastavalt vajadusele) ning mis tahes kaubamärkide, teenindusmärkide, kaubanimede, logode ning teie poolt esitatud isiklike ja äriliste kujutiste kasutamist meie poolt. Te loobute kõigist oma Panuste moraalõigustest ja te garanteerite, et teie Panuste suhtes ei ole muul viisil moraalseid õigusi rakendatud.

Me ei väida, et teie panused on meie omandis. Kõik teie panused ja kõik teie panustega seotud intellektuaalomandiõigused või muud omandiõigused jäävad täielikult teile. Me ei vastuta mis tahes avalduste või väidete eest, mis sisalduvad teie poolt veebilehe mis tahes piirkonnas esitatud panustes. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma Panuste eest Veebisaidil ja nõustute selgesõnaliselt vabastama meid igasugusest vastutusest ning hoiduma igasugustest õiguslikest meetmetest meie vastu seoses teie Panustega.

Meil on õigus omal äranägemisel (1) muuta, redigeerida või muul viisil muuta mis tahes panuseid; (2) liigitada mis tahes panuseid ümber, et paigutada need sobivamatesse kohtadesse saidil; ja (3) eelkontrollida või kustutada mis tahes panuseid igal ajal ja mis tahes põhjusel, ilma ette teatamata. Meil ei ole mingit kohustust teie Panuseid jälgida.

12. SUUNISED ÜLEVAATUSTE KOHTA

Me võime pakkuda teile Veebisaidil võimalusi arvustuste või hinnangute jätmiseks. Arvamuse avaldamisel peate vastama järgmistele kriteeriumidele: (1) teil peab olema vahetu kogemus hinnatava isiku/üksuse kohta; (2) teie arvustused ei tohi sisaldada solvavaid rõvedusi ega solvavaid, rassistlikke, solvavaid või vihakõnesid; (3) teie arvustused ei tohi sisaldada diskrimineerivaid viiteid usutunnistuse, rassi, soo, rahvusliku päritolu, vanuse, perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse või puude alusel; (4) teie arvustused ei tohiks sisaldada viiteid ebaseaduslikule tegevusele; (5) te ei tohiks olla seotud konkurentidega, kui avaldate negatiivseid arvustusi; (6) te ei tohiks teha järeldusi käitumise seaduslikkuse kohta; (7) te ei tohi avaldada vale- või eksitavaid väiteid; ja (8) te ei tohi korraldada kampaaniat, millega julgustate teisi arvustusi avaldama, olgu need siis positiivsed või negatiivsed.

Me võime oma äranägemise järgi arvustusi heaks kiita, tagasi lükata või eemaldada. Meil ei ole mingit kohustust arvustusi kontrollida või arvustusi kustutada, isegi kui keegi peab arvustusi taunitavaks või ebatäpseks. Arvamused ei ole meie poolt heaks kiidetud ning ei pruugi esindada meie või meie sidusettevõtete või partnerite seisukohti. Me ei võta vastutust ühegi arvustuse eest ega mis tahes nõuete, kohustuste või kahjude eest, mis tulenevad ühestki arvustusest. Arvamuse avaldamisega annate meile tähtajatu, mitteeksklusiivse, ülemaailmse, tasuta, täielikult tasutud, loovutatava ja all-litsentsitava õiguse ja litsentsi reprodutseerida, muuta, tõlkida, edastada mis tahes viisil, näidata, esitada ja/või levitada kogu arvustusega seotud sisu.

13. SAADETUD ESITUSED

Te tunnistate ja nõustute, et kõik teie poolt meile esitatud küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave seoses veebilehe või turuplatsi pakkumistega ("Esitlused") on mittekonfidentsiaalsed ja need muutuvad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ja meil on õigus neid esildisi piiramatult kasutada ja levitada mis tahes seaduslikul eesmärgil, nii ärilisel kui ka muul eesmärgil, ilma teid tunnustamata või hüvitamata. Käesolevaga loobute kõikidest moraalilistest õigustest mis tahes sellistele Esitustele ja garanteerite, et kõik sellised Esitused on originaalsed või et teil on õigus selliseid Esitusi esitada. Te nõustute, et teie poolt esitatud materjalide väidetava või tegeliku omandiõiguse rikkumise või väärkasutamise eest ei saa meie vastu kaebusi esitada.

14. KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIT JA SISU

Sait võib sisaldada (või teile võidakse saata Saidi või turupakkumiste kaudu) linke teistele veebisaitidele ("Kolmandate isikute veebisaidid"), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi, tarkvara ja muud sisu või esemeid, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või pärinevad neilt ("Kolmandate isikute sisu"). Me ei uuri, ei kontrolli ega kontrolli selliseid kolmandate isikute veebisaite ja kolmandate isikute sisu täpsuse, asjakohasuse või täielikkuse osas ning me ei vastuta mis tahes kolmandate isikute veebisaitide eest, millele pääseb Saidi kaudu ligi, ega mis tahes kolmandate isikute sisu eest, mis on Saidil avaldatud, kättesaadav või paigaldatud, sealhulgas kolmandate isikute veebisaitide või kolmandate isikute sisu sisu, täpsuse, solvavuse, arvamuste, usaldusväärsuse, privaatsuse või muude põhimõtete eest või mis sisalduvad neis või kolmandate isikute sisus. Kolmandate osapoolte veebisaitide või kolmanda osapoole sisu lisamine, linkimine või nende kasutamise või paigaldamise lubamine ei tähenda nende heakskiitmist või kinnitamist meie poolt. Kui te otsustate veebilehelt lahkuda ja pääseda kolmandate isikute veebilehtedele või kasutada või paigaldada mis tahes kolmandate isikute sisu, siis teete seda omal vastutusel ja peate olema teadlik, et käesolevad kasutustingimused ei kehti enam. Te peaksite tutvuma kõigi veebisaitide, millele te veebilehelt edasi liigute või mis tahes rakenduste, mida te kasutate või paigaldate veebilehelt, kohaldatavate tingimuste ja põhimõtetega, sealhulgas privaatsuse ja andmete kogumise tavadega. Kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu sooritatud ostud toimuvad teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust seoses selliste ostudega, mis on ainult teie ja asjaomase kolmanda osapoole vaheline asi. Te nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmanda osapoole veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te peate meid vabastama mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks peate meid vabastama mis tahes kahjude eest, mida te kannate või mis on teile tekitatud seoses kolmanda osapoole sisuga või mis tahes viisil sellest tuleneva kahjuga või mis tahes kontakti eest kolmanda osapoole veebisaitidega.

15. SAIDI HALDAMINE

Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: (1) jälgida saiti käesolevate kasutustingimuste rikkumise suhtes; (2) võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie ainuisikulise äranägemise järgi rikub seadust või käesolevaid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatada sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele; (3) meie ainuisikulise äranägemise järgi ja ilma piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata juurdepääsu või keelata (niivõrd kui see on tehniliselt võimalik) teie panust või selle mis tahes osa; (4) meie ainuisikulise äranägemise järgi ja ilma piirangute, teatamise või vastutuseta eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele kuidagi koormavad; ja (5) hallata saiti muul viisil, mis on mõeldud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning saidi ja turupakkumiste nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.

16. PRIVAATSUSE POLIITIKA

Me hoolime andmete privaatsusest ja turvalisusest. Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga: https://www.vikit.fi/customerservice/legal-privacy. Saidi või turuplatsi pakkumiste kasutamisega nõustute, et olete seotud meie privaatsuspoliitikaga, mis on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse. Juhime teie tähelepanu sellele, et veebilehte ja turupakkumisi hoitakse Saksamaal. Kui kasutate Saiti või turuplatsi pakkumisi mõnest muust maailma piirkonnast, kus isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist reguleerivad seadused või muud nõuded erinevad Saksamaal kehtivatest seadustest, siis Saidi jätkuva kasutamisega edastate oma andmed Saksamaale ja annate selgesõnaliselt nõusoleku, et teie andmeid edastatakse ja töödeldakse Saksamaal.

17. AUTORIÕIGUSE RIKKUMISED

Me austame teiste isikute intellektuaalomandiõigusi. Kui te arvate, et mis tahes materjal, mis on Saidil või selle kaudu kättesaadav, rikub teie omanduses või kontrolli all olevat autoriõigust, teavitage meid sellest viivitamatult, kasutades allpool toodud kontaktandmeid ("Teavitus"). Teie teate koopia saadetakse isikule, kes on avaldanud või salvestanud teates käsitletud materjali. Pange tähele, et vastavalt kohaldatavale seadusele võidakse teid pidada vastutavaks kahjude eest, kui te esitate teates olulisi väärkajastamisi. Seega, kui te ei ole kindel, et veebisaidil asuv või selle kaudu lingitud materjal rikub teie autoriõigust, peaksite esmalt kaaluma pöördumist advokaadi poole.

18. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

Käesolevad kasutustingimused jäävad täielikult kehtima, kuni te kasutate Saiti. PIIRAMATA NENDE KASUTUSTINGIMUSTE MIS TAHES MUID SÄTTEID, JÄTAME ENDALE ÕIGUSE OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA ILMA ETTETEATAMISE VÕI VASTUTUSETA KEELATA JUURDEPÄÄSU SAIDILE JA TURUPLATSI PAKKUMISTELE NING NENDE KASUTAMIST (SEALHULGAS TEATUD IP-AADRESSIDE BLOKEERIMINE) MIS TAHES ISIKULE MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI ILMA PÕHJUSETA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT NENDE KASUTUSTINGIMUSTE VÕI KOHALDATAVA SEADUSE VÕI MÄÄRUSE MIS TAHES ESINDUSE, GARANTII VÕI KOHUSTUSE RIKKUMISE KORRAL. ME VÕIME IGAL AJAL JA ILMA HOIATUSETA OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI LÕPETADA TEIE SAIDI JA TURUPAKKUMISTE KASUTAMISE VÕI OSALEMISE VÕI KUSTUTADA TEIE KONTO JA MIS TAHES SISU VÕI TEABE, MILLE TE OLETE POSTITANUD.

Kui me lõpetame või peatame teie konto mis tahes põhjusel, on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võltsitud või laenatud nime või mis tahes kolmanda isiku nime all, isegi kui te tegutsete kolmanda isiku nimel. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuste tegemiseks.

19. MUUDATUSED JA KATKESTUSED

Me jätame endale õiguse muuta, muuta või eemaldada Saidi sisu igal ajal või mis tahes põhjusel meie äranägemise järgi ilma ette teatamata. Meil ei ole siiski mingit kohustust meie Saidil olevat teavet ajakohastada. Samuti jätame endale õiguse muuta või lõpetada turupakkumised täielikult või osaliselt ilma ette teatamata igal ajal. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees mis tahes muudatuste, hinnamuutuste, peatamiste või lõpetamiste eest, mis puudutavad Saiti või Turupakkumisi.

Me ei saa garanteerida, et Sait ja Turupakkumised on alati kättesaadavad. Meil võivad tekkida riistvara-, tarkvara- või muud probleemid või vajadus teha Saidiga seotud hooldustöid, mille tulemuseks on katkestused, viivitused või vead. Me jätame endale õiguse muuta, üle vaadata, uuendada, peatada, katkestada või muul viisil muuta Saiti või Turuplatsi pakkumisi igal ajal ja mis tahes põhjusel, ilma teid sellest teavitamata. Te nõustute, et me ei vastuta mis tahes kahju või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud sellest, et te ei saa Saidile või Turuplatsi pakkumistele juurdepääsu või neid kasutada Saidi või Turuplatsi pakkumiste mis tahes seisaku või katkestamise ajal. Käesolevad kasutustingimused ei kohusta meid mis tahes viisil hoidma ja toetama saiti või turuplatsi pakkumisi või esitama nendega seotud parandusi, uuendusi või väljaandeid.

20. KOHUSTUSLIKU ÕIGUS

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse ja neid tõlgendatakse vastavalt Saksamaa seadustele ning ÜRO rahvusvahelise kaubavahetuse lepingute konventsiooni kasutamine on selgesõnaliselt välistatud. Kui teie alaline elukoht on ELis ja te olete tarbija, siis on teil lisaks kaitse, mis on teile tagatud teie elukohariigi seaduste kohustuslike sätetega. Whisky Suursaadik ja teie mõlemad nõustute alluma Saksamaa kohtute mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile, mis tähendab, et te võite esitada oma tarbijakaitseõiguste kaitsmiseks seoses käesolevate kasutustingimustega hagi Saksamaal või teie elukohajärgses ELi liikmesriigis.

21. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

MITTEAMETLIKUD LÄBIRÄÄKIMISED

Selleks, et kiirendada lahendamist ja kontrollida käesolevate kasutustingimustega seotud mis tahes vaidluse, vaidluse või nõude (iga "vaidlus" ja ühiselt "vaidlused") kulusid, mille on esitanud kas teie või meie (üksikult "pool" ja ühiselt "pooled"), lepivad pooled kokku, et enne vahekohtumenetluse algatamist püüavad pooled kõigepealt pidada mitteametlikke läbirääkimisi iga vaidluse üle (välja arvatud allpool sõnaselgelt sätestatud vaidlused) vähemalt kolmekümne (30) päeva jooksul. Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe lepinguosalise poolt teisele lepinguosalisele saadetud kirjaliku teate alusel.

SIDUV VAHEKOHTUMENETLUS

Kõik käesoleva lepingu poolte vahelistest suhetest tulenevad vaidlused lahendab üks vahekohtunik, kes valitakse vastavalt Strasbourgis asuva Euroopa Arbitraažikeskuse juurde kuuluva Euroopa Arbitraažikohtu vahekohtu- ja sise-eeskirjadele, mis kehtivad vahekohtu taotluse esitamise ajal ja mille vastuvõtmine tähendab käesoleva klausli heakskiitmist. Vahekohtu asukoht on Saksamaa. Kohtumenetluse keel on inglise keel. Kohaldatakse Saksamaa materiaalõiguse norme.

PIIRANGUD

Lepinguosalised lepivad kokku, et vahekohtumenetlus piirdub vaidluste lahendamisega lepinguosaliste vahel. Seadusega lubatud ulatuses a) vahekohtumenetlust ei liideta ühegi teise menetlusega; b) ei ole õigust ega volitusi vaidluste lahendamiseks ühishagi alusel või ühishagi menetluse kasutamiseks; ja c) ei ole õigust ega volitusi vaidluste esitamiseks üldsuse või muude isikute nimel väidetavalt esindajana.

ERANDID MITTEAMETLIKE LÄBIRÄÄKIMISTE JA VAHEKOHTUMENETLUSE SUHTES

Lepinguosalised lepivad kokku, et eespool esitatud mitteametlikke läbirääkimisi ja siduvat vahekohtumenetlust käsitlevad sätted ei kehti järgmiste vaidluste suhtes: a) mis tahes vaidlused, mille eesmärk on jõustada või kaitsta või mis käsitlevad lepinguosalise intellektuaalomandi õiguste kehtivust; b) mis tahes vaidlused, mis on seotud varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või loata kasutamise väidetega või tulenevad neist; ja c) mis tahes nõuded ettekirjutuste tegemiseks. Kui käesolev säte tunnistatakse ebaseaduslikuks või jõustamatuks, siis ei vali kumbki lepinguosaline vahekohtu, mis kuulub käesoleva sätte selle osa alla, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ning sellise vaidluse otsustab pädev kohus eespool loetletud kohtute pädevuses, ning lepinguosalised nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule pädevusele.

22. KORRIGEERIMISED

Veebisaidil võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud turupakkumistega, sealhulgas kirjelduste, hindade, kättesaadavuse ja mitmesuguse muu teabega. Me jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada saidil olevat teavet igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

23. KOHUSTUSLIKKUSÕIGUS

SAIT ON ESITATUD NII NAGU SEE ON JA NAGU SEE ON SAADAVAL. NÕUSTUTE, ET KASUTATE SAIDI TEENUSEID AINULT OMAL VASTUTUSEL. ME LOOBUME SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES KÕIKIDEST OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS ON SEOTUD SAIDI JA SELLE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST GARANTIIDEST, MIS KÄSITLEVAD KAUBAKÕLBLIKKUST, SOBIVUST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA MITTEPUUTUMIST. ME EI ANNA MINGEID GARANTIISID EGA KINNITUSI SAIDI SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKKUSE KOHTA VÕI SELLE SAIDIGA SEOTUD VEEBISAITIDE SISU KOHTA NING ME EI VÕTA MINGIT VASTUTUST EGA KOHUSTUST (1) SISU JA MATERJALIDE VIGADE, EKSIMUSTE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, (2) MIS TAHES ISIKUKAHJU VÕI VARALISE KAHJU EEST, MIS TULENEB TEIE JUURDEPÄÄSUST SAIDILE JA SELLE KASUTAMISEST, (3) MIS TAHES LOATA JUURDEPÄÄSU VÕI KASUTAMISE EEST MEIE TURVALISTELE SERVERITELE JA/VÕI IGASUGUSELE SEAL SALVESTATUD ISIKLIKULE TEABELE JA/VÕI FINANTSTEABELE VÕI NENDE KASUTAMISELE, (4) MIS TAHES KATKESTUSED VÕI EDASTAMISE LÕPPEMINE SAIDILE VÕI SAIDILT, (5) MIS TAHES VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI MUU SARNANE, MIS VÕIDAKSE EDASTADA SAIDILE VÕI SAIDI KAUDU MIS TAHES KOLMANDA ISIKU POOLT, JA/VÕI (6) MIS TAHES VEAD VÕI PUUDUSED MIS TAHES SISUS JA MATERJALIDES VÕI MIS TAHES KAHJU VÕI KAHJU, MIS ON TEKKINUD SAIDI KAUDU AVALDATUD, EDASTATUD VÕI MUUL VIISIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU KASUTAMISE TAGAJÄRJEL. ME EI GARANTEERI, TOETA, GARANTEERI EGA VÕTA VASTUTUST ÜHEGI TOOTE VÕI TEENUSE EEST, MIDA KOLMAS OSAPOOL REKLAAMIB VÕI PAKUB SAIDI, MIS TAHES HÜPERLINKIDEGA SEOTUD VEEBISAIDI VÕI MIS TAHES VEEBISAIDI VÕI MOBIILIRAKENDUSE EEST, MIDA REKLAAMIB BANNER VÕI MUU REKLAAM, NING ME EI OLE OSAPOOLEKS EGA VASTUTA MINGIL MOEL TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETE VÕI TEENUSTE PAKKUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST. NAGU KA TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES MEEDIUMI KAUDU VÕI MIS TAHES KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMAT OTSUSTUSVÕIMET JA OLEMA VAJADUSE KORRAL ETTEVAATLIK.

24. VASTUTUSE PIIRANGUD

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA MEIE EGA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI ESINDAJAD TEIE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE EES OTSESTE, KAUDSETE, KAUDSETE, KAUDSETE, NÄITLIKE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KARISTAVATE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTUSE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SAIDI KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. OLENEMATA KÕIGEST VASTUPIDISEST KÄESOLEVAS DOKUMENDIS SISALDUVAST, ON MEIE VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES PÕHJUSEL JA SÕLTUMATA HAGI VORMIST ALATI PIIRATUD TEIE POOLT MEILE KUUE (6) KUU JOOKSUL ENNE MIS TAHES HAGI PÕHJUSE TEKKIMIST MAKSTUD SUMMAGA, KUI SEE ON OLEMAS. TEATUD USA OSARIIGI SEADUSED JA RAHVUSVAHELISED SEADUSED EI LUBA KAUDSETE GARANTIIDE PIIRANGUID EGA TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE SUHTES, EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALTOODUD VÄLISTUSED VÕI PIIRANGUD TEIE SUHTES KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.

25. HÜVITAMINE

Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma meid, sealhulgas meie tütar- ja sidusettevõtteid ning kõiki meie vastavaid ametnikke, esindajaid, partnereid ja töötajaid, kahju, vastutuse, nõude või nõudmise eest, sealhulgas mõistlike advokaaditasude ja kulude eest, mida kolmandad isikud esitavad seoses järgmisega: (1) teie panustest; (2) saidi kasutamisest; (3) käesolevate kasutustingimuste rikkumisest; (4) käesolevates kasutustingimustes sätestatud teie kinnituste ja garantiide rikkumisest; (5) kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult intellektuaalomandi õiguste rikkumisest; või (6) mis tahes avalikest kahjulikest tegudest mõne teise saidi kasutaja suhtes, kellega te saidi kaudu ühendust võtsite. Olenemata eelnevast, jätame endale õiguse võtta teie kulul enda kanda ainuõigusliku kaitse ja kontrolli mis tahes küsimuses, mille eest te olete kohustatud meid hüvitama, ning te nõustute tegema teie kulul koostööd meie kaitsmisel selliste nõuete osas. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid igast sellisest nõudest, hagist või menetlusest, mille suhtes kohaldatakse käesolevat hüvitist, kui saame sellest teada.

26. KASUTAJA ANDMED

Me säilitame teatud andmeid, mida te edastate Veebisaidile, et hallata Veebisaidi toimimist, samuti andmeid, mis on seotud teiepoolse Veebisaidi kasutamisega. Kuigi me teeme korrapäraselt andmete varukoopiaid, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida te edastate või mis on seotud teie poolt Saiti kasutades tehtud tegevustega. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või riknemise eest ning loobute käesolevaga igasugusest õigusest esitada meie vastu hagi, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või riknemisest.

27. ELEKTROONILINE SIDE, TEHINGUD JA ALLKIRJAD

Veebisaidi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine kujutab endast elektroonilist suhtlust. Te nõustute elektrooniliste teadete saamisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt, e-posti ja veebilehe kaudu edastame, vastavad kõikidele seaduslikele nõuetele, mille kohaselt selline suhtlus peab olema kirjalik. NÕUSTUTE KÄESOLEVAGA ELEKTROONILISTE ALLKIRJADE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE DOKUMENTIDE KASUTAMISEGA NING MEIE POOLT VÕI SAIDI KAUDU ALGATATUD VÕI LÕPULEVIIDUD TEHINGUTE KOHTA KÄIVATE TEADETE, PÕHIMÕTETE JA DOKUMENTIDE ELEKTROONILISE EDASTAMISEGA. Käesolevaga loobute mis tahes seadustest, määrustest, eeskirjadest, määrustest või muudest seadustest tulenevatest õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad originaalallkirja või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist või maksete või krediitide andmist muul viisil kui elektrooniliselt.

28. EGIFTKAARDI TINGIMUSED

OSTUTA

Whisky Ambassador e-kingituskaarte saab osta kindlaksmääratud hinnaga alates 25 eurost kuni maksimaalselt 1000 euroni.

Ainult 18-aastased või vanemad kliendid saavad osta Whisky AmbassadoreGift Card'i.

E-kingituskaardi ostja peab sisestama oma täielikud arveldusandmed. Pärast tellimuse vormistamist ja töötlemist saadetakse talle e-posti teel kinnitus tellimuse kohta. Samuti saavad nad e-posti kinnituse, kui eKinkekaart on saajale kätte toimetatud. Need e-posti kinnitused sisaldavad e-kingituskaardi saatmise üksikasju ja väärtust, kuid mitte kaardi numbrit või PIN-koodi.

Kui eKinkekaardi saaja e-posti aadress on vale, on ostja kohustatud sellest teatama Whisky Ambassador klienditeeninduse osakonda. Kui eKingituskaart ei ole veel lunastatud, tühistame eKingituskaardi ja väljastame selle uuesti õigele e-posti aadressile koos teise kaardinumbri ja pin-koodiga.

KAOTUSRISK

E-kingituskaardi kadumise ja omandiõiguse risk läheb ostjale üle pärast e-kingituskaardi elektroonilist edastamist ostjale või määratud saajale. Whisky Ambassador ei vastuta selle eest, kui mõni eKinkekaart ei jõua saajani või kui see kaob, varastatakse, hävitatakse või kasutatakse ilma teie loata.

TAGASIVÕTMINE

E-kingituskaardi saab lunastada mis tahes toote vastu, mis on saadaval aadressil https://viskit.eu

E-kingituskaardi lunastamiseks tuleb teil sisestada 16-kohaline kaardinumber ja kaheksakohaline PIN-kood internetipõhises kassas aadressil https://viskit.eu. See 16-kohaline number ja kaheksakohaline PIN-kood lisatakse e-kingituskaardi saajale saadetavasse kinnitavasse e-kirja.

Kui kasutate e-kingituskaarti Whisky Ambassador, arvatakse teie tellimuse summa e-kingituskaardi saldost maha. Kui teie tellimuse kogusumma on väiksem kui e-kingituskaardi väärtus, jääb jääk e-kingituskaardile krediidiks, mida saate tulevikus kasutada. E-kingituskaardile jäetud saldot ei tagastata.

Teavet oma eGift Card'i saldo kohta saate, kui külastate veebilehte "Teie konto" aadressil https://viskit.eu

Kui ostu summa ületab eGift Card'i saldot, tuleb täiendav summa tasuda mis tahes makseviisiga, mida aktsepteeritakse veebilehel https://viskit.eu. E-kingituskaartide lunastamise eest ei võeta mingeid tasusid.

Iga tootetellimus, mille eest tasutakse (täielikult või osaliselt) kasutades Whisky Ambassador eGift Card'iga, tehakse meie jaemüügitingimuste alusel ja nende suhtes kohaldatakse neid.

Kliendid saavad ühe ostu ajal lunastada ainult ühe sooduskingituskaardi, kuid võivad ühe ostu ajal lunastada mitu muud e-kingituskaarti.

PIIRANGUD

Seda eKingituskaarti saab lunastada ainult internetis aadressil https://viskit.eu. eKingituskaarte ei saa lunastada aadressil Whisky Ambassador kauplustes, telefoni, postimüügi, kirja või e-posti teel.

Whisky Ambassador eGift Card ei ole tšekkigarantii, krediit- või maksekaart. Seda ei saa lunastada ega sularahaks vahetada.

Whisky Ambassador eGifti kaartide kehtivusaeg, kaasa arvatud kasutamata saldod, lõpeb 12 kuud alates nende väljastamisest saajale.

Whisky Ambassador tühistab e-kingituskaardi väärtuse, kui me ei saa ostja pangalt või kaardifirmalt makseid kaardi esialgse ostu eest. Edasisi meetmeid võidakse võtta, kui kahtlustatakse krediitkaardi pettust.

Kui mõni e-kinkekaardiga ostetud toode vahetatakse hiljem madalama hinnaga toote vastu või makstakse raha tagasi, lisatakse kõik võlgnetavad summad e-kinkekaardi järelejäänud saldole.

Tavaliselt ei anta tagasimakseid ostu eest, kui ostetakse Whisky Ambassador eGift Card'i ostmisel. Kuid vastavalt tarbijalepingute eeskirjadele algab teie õigus taotleda e-kingituskaardi eest raha tagasi alates tellimuse esitamisest kuni 14 päeva pärast e-kingituskaardi saatmist saajale. Tagasimakseid saab teha ainult nende e-kingituskaartide puhul, mille ostuväärtus on jäänud täies ulatuses alles. Ainult eKinkekaardi ostja saab raha tagasi saada.

Me saame tagasimakseid teha ainult algse makseviisi abil samale maksekontole.

Me jätame endale õiguse keelduda tagastamast kogu raha või osa sellest Whisky Ambassador eGift Card'i osa või kogu summa tagastamisest olukorras, kus me leiame (tegutsedes mõistlikult ja omal äranägemisel), et tagasimaksetaotlus on pettus või on osa pettusega seotud tehingust või on muul moel tehtud ebakorrektselt.

Kõik tagasimaksed kaupade või teenuste eest, mis on ostetud krediitkaardiga Whisky Ambassador e-kingituskaardiga ostetud kaupade eest tehakse kooskõlas Whisky Ambassadori tagasimaksepoliitikaga. See ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi.

Kaotatud või varastatud eKingituskaarte ei saa asendada. Kui kaotate oma kaardinumbri või PIN-koodi või kui see on varastatud, võtke palun ühendust Whisky Ambassador klienditeeninduse osakonda. Kui eKinkekaart ei ole veel lunastatud, Whisky Ambassador tühistab eGift Card'i ja väljastab selle saajale uuesti teise kaardinumbri ja pin-koodiga.

Kui teil on raskusi e-kingituskaardi lunastamisega, võtke palun ühendust Whisky Ambassador klienditeeninduse osakonda. Kui probleemi ei ole võimalik lahendada ja kui eKinkekaart ei ole veel lunastatud, Whisky Ambassador tühistab eKingituskaardi ja väljastab selle saajale uuesti, kasutades teistsugust kaardinumbrit ja pin-koodi.

eKingituskaarte ei saa kasutada teiste eKingituskaartide ostmiseks. eKingituskaarte ei saa edasi müüa, väärtuse eest üle kanda ega sularahaks lunastada, välja arvatud seadusega nõutud ulatuses. Kasutamata Whisky Ambassador eGifti kaardi saldot ei saa üle kanda teisele eGifti kaardile.

E-kingituskaartide raha ei ole kaetud finantsteenuste hüvitussüsteemiga. Ebatõenäolisel juhul, kui Whisky Ambassador muutub maksejõuetuks, ei pruugi osa teie eGift Card'i vahenditest olla kulutamiseks saadaval.

29. AVALIKU HÄÄLETUSE TINGIMUSED

Hääletusel osalemise kinnitamiseks peavad kliendid lõpetama hääletatava toote ostu-müügi protsessi. Sel hetkel ei võeta neilt tasu.

Hääletuse võitjatelt võetakse automaatselt tasu selle toote eest, mille nad edukalt ostavad (hinna jaotus on üksikasjalikult esitatud kassas), millele lisanduvad kõik asjakohased maksud ja tasud.

Kui maksmine ebaõnnestub, valitakse uus hääletuse võitja.

Iga inimene saab osaleda ainult üks kord. Mitu sisestust ei võeta arvesse.

Hääletuse võitjatega võetakse ühendust ostu kinnitusega.

Need, kes ei ole hääletusel edukad, saavad kinnituse, et neid ei valitud ja et nende eest ei võeta tasu.

Hääletus ei ole avatud järgmistele töötajatele Whisky Ambassador või sellega seotud ettevõtted.

30. MUU VÄLJAPIDAMINE

Käesolevad kasutustingimused ja kõik meie poolt saidil või seoses saidiga avaldatud põhimõtted või tegutsemisreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ja arusaama. Meie suutmatus kasutada või jõustada käesolevate kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Käesolevad kasutustingimused kehtivad seadusega lubatud ulatuses. Me võime igal ajal loovutada mõned või kõik oma õigused ja kohustused teistele. Me ei vastuta ega ole vastutav mis tahes kaotuse, kahju, viivituse või tegevusetuse eest, mille põhjuseks on mis tahes põhjus, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all. Kui käesolevate kasutustingimuste mõni säte või osa sellest osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, loetakse see säte või osa sellest sättest käesolevatest kasutustingimustest eraldatavaks ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Käesolevate kasutustingimuste või veebilehe kasutamise tulemusena ei teki teie ja meie vahel ühisettevõtte, partnerluse, töövõtu- või esindussuhet. Te nõustute, et neid kasutustingimusi ei tõlgendata meie vastu nende koostamise tõttu. Käesolevaga loobute kõigist vastuväidetest, mis võivad põhineda käesolevate kasutustingimuste elektroonilisel vormil ja poolte poolt käesolevate kasutustingimuste allkirjastamise puudumisel.

Whisky Abmassador

Adolfstraße 1

65185 Wiesbaden

Germany